Kemijoen viimeisten vapaiden virtojen puolesta soudetaan taas elokuussa – soutajien viesti: uutta vesivoimalaa ei tarvita, ohitusuomat saatava nykyisiin

Soutuihin osallistuu kokonaisia perheitä vauvasta vaariin. Moni on ollut souduissa mukana jo vuosien ajan. Kuva: Matti Pellinen/Luonnonsuojeluliitto.

Sierilän vesivoimalaitoshanke uhkaa hukuttaa Kemijoen viimeiset vapaat kosket ja uhanalaista luontoa patoaltaaseen. Luonnonsuojeluliiton Rovaniemen yhdistys järjestää hanketta vastustavan Sieriniemen siunaus -soututapahtuman 6.–7.8.2021. Kemijoki Oy:n suunnittelemaa uutta vesivoimalaa ei tarvita, ja nykyisiin voimalaitoksiin täytyy rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat.

Kemijoen viimeisten vapaiden virtojen puolesta soudetaan jo viidettä kertaa. Soututapahtumaa tarvitaan edelleen, sillä Kemijoki Oy ei ole haudannut Sieriniemeen suunniteltua voimalaitoshanketta. Siksi Sieriniemi siunataan soutaen tänäkin vuonna.

”Souduissa on uskomaton tunnelma. Ihmiset innostuvat, kun näkevät valtavana virtaavan joen, josta jylhät hiekkatörmäät nousevat korkeuksiin. Tuo upea luonto uhanalaisine lajeineen hukkuu patoaltaaseen, jos Sierilän voimalaitos rakennetaan. Se on väärin”, toteaa tapahtuman tuottaja, Rovaniemen yhdistyksen puheenjohtaja Sari Hänninen.

Ei uutta vesivoimalaa

Sierilän vesivoimalahankkeen lupa vanheni 22. toukokuuta, mutta Kemijoki Oy haki luvalle jatkoaikaa. Luonnonsuojeluliitto vaatii, ettei sitä myönnetä. Hanke on ollut vireillä jo vuosikymmeniä, ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on yli 20 vuotta vanha.

Rakentamisen aloittamisen viivästyminen johtuu siitä, että hanke ei ole saanut lainvoimaiseksi kaikkia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia kaavoja ja rakennuslupia. Asiasta saatiin viime vuoden huhtikuussa selkeä korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan pelkkä vesitalouslupa ei riitä vesirakentamiseen. Vesitalousluvassa on ehtoja, jotka on toteutettava ennen rakentamisen aloittamista.

”Olemme keränneet voimalaitoksen vaikutusalueelta luontotietoa. Esimerkiksi uhanalaisen laakosarhon ja lapinleinikin uusia laajoja ja merkittäviä esiintymiä on löytynyt jokaisella kartoituskerralla. Kaikille esiintymille Lapin ELY-keskuksen täytyy myöntää poikkeaminen suojelusta. Nämä prosessit kestvät yleensä useamman vuoden”, Hänninen toteaa.

Kemijoki Oy:llä joella 16 vesivoimalaa

Valtionyhtiö Kemijoki Oy:llä on joella 16 vesivoimalaitosta. Lapin ELY-keskus on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta muutosta niiden vanhanaikaisiin kalanistutusvelvoitteisiin. Kemijoki Oy tuleekin velvoittaa toteuttamaan ohitusuomat voimaloihinsa niin, että lohi pääsee nousemaan patoaltaiden ohi.

”Silloin Kemijoen vapaa keskijuoksu yhdessä rakentamattoman Ounasjoen kanssa on lohen ja muiden vaelluskalojen elintärkeä lisääntymisalue”, Luonnonsuojeluliiton kehityspäällikkö Virpi Sahi sanoo.

Kemijoki Oy on valtionyhtiö, joten valtio voisi omistajaohjauksen päätöksellä lopettaa kalatalousvelvoitteiden vastustamisen ja Sierilän rakentamisen. Tämä olisi myös valtion omistajaohjauslinjausten mukaista.