Livojoen kunnostusurakka alkaa – lohikalojen lisäksi raakkukannat hyötyvät viiden kosken kunnostuksista

Peurakoskeen ajetaan 160 tonnia kutusoraa. Lisäksi alueelle rakennetaan kivikkoa poikasille ja parannetaan valuma-aluetta. Kuva: Matti Suanto/Metsähallitus.

Livojoen alajuoksulla Pudasjärvellä aloitetaan 160 000 euron kunnostusurakka. Viiteen koskeen rakennetaan lohikaloille kutusoraikkoja ja pienpoikaskivikkoja. Ennen kunnostusta sukeltajat ovat varmistaneet, ettei operaation alle jää uhanalaisia jokihelmisimpukoita eli raakkuja.

Livojoen kunnostukset ovat osa Metsähallituksen valtakunnallista 1,4 miljoonan euron hanketta, jolla kunnostetaan vaelluskalavesiä.

Livojoella kustannuksista vastaavat Iijoki-sopimuksen mukaisesti myös ELY-keskus, PVO-vesivoima, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta. Osakaskunnille ei tule kustannuksia.

Myös Raakkukantojen elpymisedellytykset paranevat

Nyt kunnostettavat kosket ovat Ruuhenkoski Sarakylän osakaskunnan vesialueella, Hillinkoski Posonojan osakaskunnan vesialueella sekä Peurakoski, Pistellinkoski ja Hanhikoski Livon osakaskunnan vesialueella.

Kunnostuskohteet inventoitiin sukeltaen etukäteen raakkujen esiintymisen varalta, mutta esiintymiä ei löytynyt kunnostettavilta alueilta tai niiden välittömästä läheisyydestä. Raakkuinventoinneista vastasi Alleco Oy. Kunnostustoimenpiteillä parannetaan myös raakkukantojen elpymisen edellytyksiä Livojoen alaosalla.

Syyskuussa urakka etenee yläjuoksulle

Raakkuinventoinnin jälkeen kunnostettavat alueet on koekalastettu ja kuvattu kuluvan viikon aikana. Sähkökoekalastuksen avulla Metsähallitus selvittää kalaston ja kalanpoikastiheydet.

Varsinainen kunnostus alkaa ensi viikolla eli elokuun alussa ja kestää noin kuukauden. Kutusoraikot ja poikasalueet rakentaa Heavy Rakenne Oy, ja sora- ja kivimateriaalit toimittaa Kuljetuspudas Oy. Työnjohdosta vastaa Metsähallitus.

Alaosan kunnostusten jälkeen alkavat Livojoen yläjuoksun kunnostustyöt syyskuussa.
Tavoitteena on saada lohikaloille hyvät lisääntymisolosuhteet Livojokeen. Joki on aikoinaan perattu puutavaran uittoja varten, mutta kosket on kivetty uudelleen 1990-luvulla. Nyt toteutettavat kunnostukset täydentävät tuolloin aloitettua ennallistamista.