Turun ammattikorkeakoulun ClearStormWater-hanke toteuttaa kaksi luontopohjaista suodatusrakennetta – tavoitteena edistää hulevesien laadunhallintaa Itämeren maissa

Turun Länsikeskuksen suodatusrakenne käsittelee vilkkaasti liikennöidyn Suikkilantien hulevesiä.

Turun ammattikorkeakoulun CleanStormWater –hanke toteuttaa kaksi luontopohjaista hulevesihallintaan liittyvää suodatusrakennetta, toisen Turun Länsikeskukseen ja toisen Liedon Avantiin. CleanStormWater -hankkeen tarkoituksena on edistää hulevesien laadunhallintaa Itämeren maissa.

Viemäröintiin perustuva hulevesienhallinta on saavuttamassa kapasiteettinsa äärirajat monissa kaupungeissa, minkä vuoksi kasvavien vesimassojen käsittelyyn etsitään kuumeisesti vaihtoehtoja.

Kaupunkirakenteiden jatkuva tiivistyminen ja yleistyvät sään ääri-ilmiöt korostavat entisestään hulevesien hallinnan tärkeyttä turvallisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön saavuttamisessa.
Hulevesillä tarkoitetaan esimerkiksi sade- ja sulamisvesiä.

Mahdollista tuottaa myös ekosysteemipaleluja

”Hulevesien hallintarakenteista erityisesti luontopohjaisilla ratkaisuilla on mahdollista tuottaa myös erilaisia ekosysteemipalveluja, joista hyötyvät sekä kaupunkien asukkaat että kaupunkiluonto. Näillä ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia kosteikkoja, kasvikattoja, sadepuutarhoja, ja suodatuspainanteita”, kertoo CleanStormWater -hankkeen asiantuntija Antti Kaseva.

Hänen mukaansa ratkaisujen toiminta perustuu hulevesien viivyttämiseen, hyödyntämiseen sekä haitta-aineiden poistoon kasvillisuuden ja luonnollisten prosessien avulla. Lisäksi luontopohjaiset ratkaisut lisäävät alueiden viihtyisyyttä ja tarjoavat kaupunkien eliöstölle elinolosuhteita, joita perinteisillä putkiratkaisuilla ei ole mahdollista saavuttaa.

Haitta-aineet ja tulvat vähenevät

Hulevesin määrän hallinnan lisäksi hulevesien sisältämät haitta-aineet aiheuttavat monin paikoin haasteita, joihin perinteiset putkiratkaisut eivät pysty vastaamaan. Hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu teiltä esimerkiksi kiintoainesta ja raskasmetalleja.

Turun Länsikeskukseen rakennettu suodatusratkaisu voi olla yksi ratkaisu siihen, miten hulevesien mukana kulkeutuvat haitta-aineet eivät päätyisi vesistöihin. Laajemmin hyödynnettyinä luontopohjaiset hulevesien hallintaratkaisut auttavat myös vähentämään tulvariskiä, sillä rakenteiden kasvillisuus käyttää ja viivyttää rakenteeseen päätyvää vettä.

”Luontopohjaisten hulevesien hallintarakenteiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin monia haasteita ja käytännön kokemuksia sekä tutkimustietoa kaivataan lisää erityisesti Suomen olosuhteista. Kokemuksien ja hyvien käytänteiden lisääntyessä, luontopohjaisiin rakenteisiin kohdistuvien investointien kynnys toivottavasti madaltuu ja niiden monipuoliset hyödyt kaupunki-infrassa otetaan paremmin huomioon”, suunnittelija Heidi Vilminko sanoo.

Lisätietoa hankkeesta