Jokainen metri merenrannasta on nyt kartoitettu – uusi apuväline merien käyttöpaineiden arviointiin

Uusi kartta-aineisto merenrannoista auttaa hahmottamaan pienimuotoisen toiminnan yhteisvaikutuksia. Kuvassa ihmistoiminnan merkkejä Naantalin Karjaluodossa. Kuva: Metsähallitus/Maanmittauslaitos.

Meriluonnon suojelutehtävissä Metsähallituksessa työskentelevät ovat saaneet valmiiksi mittavan kartoitusurakan. Ilmakuvissa näkyvät ihmistoiminnan merkit on nyt muutettu paikkatiedoksi koko mereisen rantaviivan pituudelta. Kokonaisuutena aineisto on kansainväliselläkin mittapuulla ainutlaatuinen.

Nyt tuotettu aineisto sisältää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ilmakuvista havaittuja ruoppauskohteita, pienlaitureita ja aallonmurtajia, joista sijaintitietoa on aiemmin ollut saatavilla vain hyvin rajallisesti. Saadulla aineistolla pyritään analysoimaan rannikon yleistä tilaa ja sitä, missä ihmistoiminta saattaa vaikuttaa meriluontoon.

Tietoa pienimuotoisesta toiminnasta rannikkoalueilla on ollut hyvin hajanaisesti saatavilla, joten kattavaa käsitystä luontoarvoja kuormittavista tekijöistä ei ole voitu aiemmin muodostaa, Merisuojelu-hankkeen projektikoordinaattori Matti Sahla kertoo.

Laitureiden määrä yllätti erityisesti

Luontoarvoihin vaikuttavia ja kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi merenpohjan ruoppaus ja pienvenelaiturit. Kaikkiaan ilmakuvista on havaittu ja tunnistettu yli 115 000 ihmistoiminnan kohdetta.

Potentiaalisia, maastossa tarkistamattomia ruoppauskohteita ilmakuvilta on havaittu noin 30 000, laitureita aineistoon on kertynyt noin 65 000 ja aallonmurtajia kaikkiaan noin 10 000 kappaletta.

”Laitureiden määrä yllätti erityisesti. Aiemmin ei ole pystytty arvioimaan pienveneiden liikennettä veneväylien ulkopuolella, mutta uusi aineisto auttaa hahmottamaan veneiden mahdollisia kohteita myös muualla”, Sahla toteaa.

Voidaan hyödyntää esimerkiksi aluesuunnittelussa

Aineiston avulla voidaan esimerkiksi arvioida, missä veneliikenne saattaa häiritä lintujen pesimistä tai millaisia yhteisvaikutuksia ruoppaukset ja pienveneily aiheuttavat meren pohjan kasviyhteisöille.

Kartoitustyön tuloksena kaikkia ilmakuvilta nähtävissä olevia toiminnan merkkejä voidaan jatkossa hyödyntää mm. aluesuunnittelussa, suojelun tason arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Raippaluodon alue osoitti kartoituksen tarpeellisuuden

Varsinaisena lähtölaukauksena työlle voidaan pitää kartoitusharjoitusta Mustasaaressa Raippaluodon seudulla, missä ilmakuvista havaittiin noin 700 ruoppauskohdetta.

Viranomaiskäytössä olevissa paikkatietoaineistoissa oli tiedot noin 60 ruoppauksesta. Tällöin kävi selväksi, että kattavampaa kartoitusaineistoa rannikkoalueilta tarvitaan. Uusi sijaintitieto helpottaa pienimuotoisten toimenpiteiden yhteisvaikutuksen hahmottamista merialueilla.

Osa Merisuojelu-hanketta

Kartoitustyötä on koordinoitu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamassa Merisuojelu-hankkeessa, mutta myös Meriavain-, ECOnnect-, SeaGIS2- ja SeamBOTH -hankkeet ovat osallistuneet mittavasti kartoitustyöhön. Suomen ympäristökeskus tuottaa erikseen Ahvenanmaan aineiston.

Paikkatietomuotoinen pisteaineisto on tarkasteltavissa mereisiä aineistoja kokoavassa VELMU-karttapalvelussa. Aineisto auttaa jatkossa viranomaisia ja tutkijoita arvioimaan meriympäristöjen tilaa ja käyttöpaineita aivan uudella tarkkuudella.

Tutustu aineistoon osoitteessa

Ohje: Siirry karttapalveluun ja valitse: Layer catalog/ Ihmistoiminta ja paineet/Ilmakuvatulkittu ihmistoiminta rannikolla