Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Taivalkoskella – jo 50 lähdettä saanut uuden elämän

Mätäsojan vesi puhdistuu ja kirkastuu, kun ympäröivät alueet on hoidettu. Kuva: Antti Karppinen/Metsähallitus.

Metsähallitus jatkaa kokonaisen valuma-alueen ennallistustöitä Mätäsojan ympäristössä Taivalkoskella. Alueella on jo ennallistettu kymmeniä hetteitä eli lähteensilmäkkeitä ja 131 hehtaaria riekkosuota ja puronvarsikorpia.

Tavoitteena on palauttaa ennalleen purojen lisäksi koko niitä ympäröivät alueet: suot, lähteet, lähdenorot ja purot.

Mätäsojan operaatio on esimerkki uudesta tavasta kunnostaa vesistöjä. Kun koko valuma-alue ennallistetaan, kunnostettuun vesistöön virtaa jatkossa puhtaampaa vettä.

”Muutama vuosi sitten aloitimme kokonaisten valuma-alueiden kunnostukset pilottihankkeella, jossa oli mukana kahdeksan kohdetta. Saimme hyviä kokemuksia ja toimivan mallin, jota nyt hyödynnetään”, kalastuksen erityisasiantuntija Eero Hartikainen sanoo.

Lupatuloilla ennallistetaan riistamaita ja kalavesiä

Kalastajat ja metsästäjät kysyvät usein, mihin heidän maksamansa luparahat käytetään. Mätäsojan alue on siitä hyvä esimerkki: metsästys- ja kalastuslupatuloilla ennallistetaan riistamaita ja kalavesiä kokonaisuutena. Lisäksi kunnostusta rahoittavat Metsähallitus Metsätalous Oy, Jurmu II -osakaskunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Puroihin lisätty kalojen kutupaikkoja ja palauttamalla virtausta luontaisiin kuivuneisiin uomiin

Yhteistyö on ollut tehokasta. 6,9 kilometriä puroa virtaa nyt entistä puhtaampana. Puroja on kunnostettu lisäämällä kalojen kutupaikkoja ja palauttamalla virtausta luontaisiin, kuivuneina olleisiin uomiin.

Mätäsojan ja vastaavanlaisten kunnostusten laajempana tavoitteena on edistää biologista monimuotoisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta poistamalla ilmakehästä hiiltä ja varastoimalla sitä hiilivarannoksi ennallistettaviin turvemaihin.

Mätäsojan valuma-alueen kunnostus lukuina:
• 50 ennallistettua lähdettä
• 131 hehtaaria kunnostettuja riekkosoita ja puronvarsikorpia (65 hehtaaria vielä työn alla)
• 30 kilometriä tukittuja suo-ojia
• 600 rakennettua suopatoa
• 6,9 kilometriä ennallistettuja puroja

Mätäsojan kunnostusvideo