Metsähallitus kehittää luontokohteitaan Hämeessä – Maastopalvelut paranevat Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistoissa, Ilvesreitillä sekä Evon retkeilyalueella

Vähä-Koukkujärvi on 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien oma kalastuskohde Evon retkeilyalueella. Kuva: Kirsi Kuusisto

Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden reittejä, taukopaikkoja ja opasteita kehitetään maaseuturahoitteisella hankkeella vuosina 2019-2021. Hankerahoituksen ansiosta luontokohteiden saavutettavuus paranee ja palvelut monipuolistuvat ottaen huomioon liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit ja aktiiviliikkujat.

Kestävä lähimatkailu, luonnossa liikkuminen ja virkistäytyminen ovat yhä suositumpia trendejä. Hankkeen avulla Kanta- ja Päijät -Hämeen kansallispuistot, Ilvesreitti ja Evon retkeilyalue ovat valmiita vastaamaan kysyntään ja vastaanottamaan kasvavia käyntimääriä ja uusia käyttäjiä.

Hankkeessa lisätään taukopaikkojen, reittien ja opasteiden määrää ja parannetaan niiden laatua. Samalla otetaan huomioon liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit ja erilaiset harrastajaryhmät, kuten maastopyöräilijät ja polkujuoksijat.

Evolle muun muassa esteetön reitti ja laituri

Liesjärvelle rakennetaan uusi esteetön taukopaikka ja reitti. Torronsuolla parannetaan Kiljamon alueen pysäköintiä ja taukopaikan palveluja sekä esteettömyyttä. Evolla selkiytetään ja lisätään alueen opastusta, toteutetaan maastopyöräilyreitistö ja rakennetaan esteetön reitti ja laituri.

Päijänteellä kunnostetaan Päijätsalon historiallinen näkötorni, kehitetään Pulkkilanharjun ja Kelventeen palveluja sekä parannetaan käyntimäärälaskentaa. Hämeen Ilvesreitistön lähtöpaikoille lisätään opastustauluja ja laajennetaan pysäköintialueita sekä rakennetaan Melkuttimille uusi taukopaikka.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen luontomatkailuyritysten ja muiden kehittämishankkeiden kanssa.

”Maastopalvelujen parantaminen tukee Luonto lisää liikettä- ja Luonto kaikille -hankkeissa luotuja luontomatkailuyritysten palveluja Liesjärvellä ja Torronsuolla”, iloitsee Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson.

Kokonaisbudjetti lähes miljoona euroa

Hankkeen kokonaisbudjetti on 999 500 euroa, josta 70 prosenttia on Hämeen ELY-keskuksesta tulevaa EU-osarahoitteista Maaseuturahaston rahoitusta. Hankkeen toteuttaja on Metsähallituksen Luontopalvelut. Pääosa omarahoituksesta muodostuu eduskunnan Liesjärvelle, Torronsuolle ja Evolle myöntämästä lisämäärärahasta.

Myös Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän kunnat sekä Hämeen virkistysalueyhdistys osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hanke käynnistyy vuonna 2019 rakentamistöiden tarkemmalla suunnittelulla ja kilpailuttamisilla. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisiä rakentamistöitä jo syksyllä, vaikka pääosa maastotöistä tuleekin painottumaan vuoteen 2020.