Oulujoen ylisiirtolaitteeseen ui yhteensä lähes 500 lohta ja taimenta – ei kuitenkaan yhtään kutuparia siirrettäväksi

Oulujoen ylisiirtolaitteen kaaviokuva.

Kalojen ylisiirtolaite Oulujoella on houkutellut satoja taimenia ja lohia loppukesän ja syksyn aikana, Fortumilta kerrotaan. Muhoksella, Montan voimalaitoksella sijaitsevaan laitteeseen nousi 13.8.–16.10. yli 200 lohta ja lähes 300 taimenta.

Kehitystyön aikana on voitu todeta, että vaelluskala etsii aktiivisesti ulospääsytietä kaikenlaisista pyydyksistä. Yleensä se myös löytää toimivan keinon pakenemiseen. Näin on käynyt viime ja tänä vuonna myös ylisiirtolaitteessa, josta kalat ovat tänä vuonna karanneet laitteen nielujen kautta.

Tänä kesänä on ylisiirtolaitteella myös saatu kiinni lohia ja taimenia. Pyydystetyt kalat toimitettiin ruokavirastolle tautitarkkailuun. Tautitarkkailu on todella tärkeä osa kalojen ylisiirtojen turvallista toteuttamista. Kalojen ylisiirtoja ei tänä syksynä päästy tekemään, koska kaikki kiinniotetut kalat osoittautuivat koiraiksi eikä kutupareja näin ollen ollut siirrettäväksi.

Kehitystyössä edistytty hyvin

Vuonna 2017 aloitettu ylisiirtolaitteen kehityshanke edistyy siis hyvin Oulujoella. Kesällä 2018 asennettujen kameroiden avulla on saatu arvokasta tietoa vaelluskalojen liikkeistä voimalaitoksen läheisyydessä.

Oulujoelle rakennettu ylisiirtolaite on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen pilottilaite. Siksi sen kehittäminen ja toimintojen säätö on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä. Fortumin mukaan ei kuitenkaan riitä, että tekniikka saadaan pelaamaan, vaan myös joella jatkuvasti vaihtelevat olosuhteet on saatava hallintaan.

”Näitä vaihtelevia tekijöitä ovat Merikosken kalatietä pitkin nousevien kalojen määrä, vesimäärät, juoksutukset, veden lämpötila ja ilman lämpötila”, ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen Fortumista luettelee.

Kalojen karkailuun haetaan ratkaisua talven aikana

Ylisiirtolaitteen käyttö on päättynyt tämän vuoden osalta lokakuun puolivälin aikoina. Laitteen teknisen kehitystyön suunnittelu on sen sijaan täydessä käynnissä koko talven.

”Talven aikana pyrimme löytämään ratkaisun kalojen karkaamiseen kiinniottolaitteen nielun kautta. Nieluun tehdään kaksi erilaista lisäosaa, joita voidaan vaihdella olosuhteiden muutosten mukaan. Lisäksi pohdimme, millä uudistuksilla voisimme nykyisestään helpottaa laitteen käyttöä”, Hämäläinen kertoo.