Pirkanmaan jokihelmisimpukkajokien yhteistyöryhmät aloittavat – halukkaat tervetulleita mukaan toimintaan!

Jokikohtainen yhteistyöryhmä perustetaan myös Pinsiön-Matalusjoelle. Kuva: Emmi Lehkonen.

Pirkanmaan ELY-keskus perustaa jokihelmisimpukkahankkeessa jokikohtaiset yhteistyöryhmät. Ryhmien ensimmäiset tapaamiset pidetään huhtikuun alussa Hämeenkyrössä sekä etäyhteydellä.

Pirkanmaan ELY-keskus on aloittanut laajan EU-rahoitteisen jokihelmisimpukan eli raakun elinolojen parantamishankkeen. Hankkeessa perustetaan kaikille avoimia jokikohtaisia yhteistyöryhmiä, joiden ensimmäiset tapaamiset järjestetään huhtikuun alussa. Tapaamiset pidetään ensisijaisesti läsnätilaisuuksina, mutta niihin voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudet pidetään seuraavasti

Pinsiön-Matalusjoen yhteistyöryhmä 5.4.2022 klo 17-19.30 Pinsiön maamiesseurantalolla
– Pinsiön maamiesseurantalon osoite: Pinsiöntie 1358, 39150 Pinsiö
– Huom! Teams-yhteys järjestetään mobiiliverkon kautta, joten yhteydessä voi olla häiriöitä. Yleisesti ottaen operaattorin kuuluvuus on kuitenkin alueella hyvä.

Ruonanjoen yhteistyöryhmä 6.4.2022 klo 17-19.30 Lavajärven Päivölässä
– Lavajärven Päivölän osoite: Komintie 215, 39360 Komi (Hämeenkyrö)

Turkimusojan yhteistyöryhmä 11.4.2022 klo 17-19.30 ammatti-Instituutti Iisakissa
– Iisakin auditorion osoite: Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö

Jokikohtaisten yhteistyöryhmien toiminta-alueina ovat raakkujokien valuma-alueet. Ryhmissä esitellään jokihelmisimpukkahankkeessa suunniteltuja ja toteutettavia kunnostustoimia, tuodaan esiin erilaisia näkemyksiä ja edistetään tiedonvälitystä. Ryhmien on tarkoitus toimia linkkinä toimijoiden välillä hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Ilmoittautumiset 28.3. mennessä

Ilmoittautuminen yhteistyöryhmien tapaamisiin

Ilmoittautumislinkin kautta voi myös esittää kysymyksiä/kommentteja keskusteltavaksi yhteistyöryhmien tapaamisissa sekä ilmoittautua jokikohtaisten yhteistyöryhmien sähköpostilistalle. Ilmoittautumisia pyydetään 28.3.2022 mennessä.

Tilaisuuden järjestämisessä otetaan huomioon koronavirustilanne ja terveysviranomaisten ohjeistukset.

Ennätyssuuri rahoitus elvyttämistyöhön

EU:n LIFE-rahastosta myönnettiin syyskuussa 2021 ennätyssuuri rahoitus uhanalaisen raakun ja sen isäntäkalojen eli lohen ja taimenen elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Pirkanmaan ELY-keskus sai EU-tukea raakkujen elinolojen parantamiseen reilut miljoona euroa. Hankkeessa kunnostetaan ja elvytetään Pirkanmaan raakkujokia, eli Turkimusojaa, Ruonanjokea ja Pinsiön-Matalusjokea ja niiden valuma-alueita.

Hankkeen toimet toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan. Maanomistajille lähetettiin infokirje hankkeesta jo hakuvaiheessa ja lopulliset suostumukset elvyttämistoimiin pyydetään hankkeen aikana.