Poutun kalatien rakentaminen loppusuoralla – tavoitteena on saada valmista kesäkuun loppuun mennessä

Poutun kalatie koostuu luonnonuomasta ja kalatierummusta.

Poutun kalatien rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2021, jolloin pääosa kalatierummusta asennettiin paikalleen Lapualle Poutun säännöstelypadon viereen. Keskitalven pakkastauon jälkeen työt ovat jälleen käynnistyneet luonnonmukaisen osuuden rakentamisella.

Tavoitteena on, että kalatie valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja kalojen kulku padon ohi olisi mahdollista jo kesän alivirtaamakaudella, kerrotaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Poutun kalatie tulee muodostumaan kahdesta erilaisesta pääosasta, luonnonuomasta ja kalatierummusta. Varsinainen korkeussuuntainen kalannousu tapahtuu ensin padon alapuoliselle puistoalueelle rakennettavaa luonnonuoma-tyyppistä koskea pitkin.

Rummun pohja jäljittelee luonnonmukaista pohjaa

Tämän jälkeen kalojen liikkuminen patorakenteen läpi on mahdollista vaakatasoon asennettua, sisähalkaisijaltaan 1600 mm:n kokoista muovirakenteista rumpuputkea pitkin. Rummun pohja täytetään kivillä ja kutusoralla, jäljittelemään luonnonmukaista pohjaa. Valoa johdetaan rumpuputken sisään ylhäältäpäin kolmella rummun halkaisijan kokoisella valaistuskaivolla.

Kalatierummun on toimittanut Pipelife Finland Oy ja se on valmistettu yksilöllisesti Poutun kohteeseen sopivaksi niin mitoituksen kuin varustuksen osalta. Kalatien maanrakennustöissä hyödynnetään nykyaikaista 3D-koneohjaustekniikka ja mallinnusta, joka mahdollistaa kaivutyön suorittamisen siten, että lopputulos on täsmälleen samanlainen kuin suunnittelijan laatimissa suunnitelmissa.

Lapuan kaupunki vastaa kalatien käytöstä ja kunnossapidosta

Poutun säännöstelypato sijaitsee Lapuanjoessa, noin kolme kilometriä Lapuan kaupungin keskustasta alavirtaan. Säännöstelypato on rakennettu vuonna 1991 ja sen tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman tasainen vedenkorkeus Lapuan keskustan alueella ja näin parantaa myös Lapuanjoen virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa, estää rantasortumien muodostumista sekä joen umpeenkasvua.

Valtaosan vuodesta säännöstelypato on kalojen ja muun vesieliöstön nousueste. Nyt rakennettava kalatie mahdollistaa kalojen ja vesieliöstön liikkumisen säännöstelypadon ohi ja tukee näin tavoitetta virtavesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Kalatien rakennuttaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja pääurakoitsijana toimii Kone-Kovera Oy. Kalatien rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 195 000 euroa. Lapuan kaupunki on hankkinut omistukseensa kalatien rakentamiseen tarvittavan maa-alueen ja kalatien valmistuttua kaupunki vastaa kalatien käytöstä ja kunnossapidosta.