Rapala Rahasto tukee vesistökunnostuksia ja kalastusharrastuksen edistämistä

Rapala Rahasto päätti tänä vuonna kohdentaa avustuksensa erityisesti virtavesien kunnostushankkeisiin ja lasten sekä nuorten kalastusharrastuksen edistämiseen. Kuva: Ismo Malin

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustama Rapala Rahasto sai tänä vuonna ennätysmäisen runsaasti avustushakemuksia hankkeisiin, joilla halutaan edistää kalavesiemme ja kalastomme tilaa tai innostaa etenkin lapsia, nuoria ja muitakin erityisryhmiä virkistävän kalastusharrastuksen aloittamiseen.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala Rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet. Käytännössä tukea pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti eri tahoille ja keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä paikallistasolla.

Tänä vuonna rahallista tukea päätettiin kohdentaa varsinkin virtavesien kunnostushankkeisiin, mutta myös moneen muuhun tarpeeseen. Avustusten määrä vaihteli muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon.

Rapala Rahaston tukikohteet 2018

Talluskylä-Kruununpuisto osakaskunta, Tervo, Kymijoen vesistön Rautalammin reitin latvoilla sijaitsevan Talluskylän alueen puromaisten virtavesien inventointiin ja kunnostamiseen.

Kalatalouden Keskusliitto, Lapsille ja nuorille suunnatun kalastusharrastuksen monipuolisuutta esittelevän videon valmistamiseen koulukäyttöön.

Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry, Vapaa-ajankalastukseen liittyvän historiallisen esine- ja valokuva-aineiston digitointiin ja luettelointiohjelman kustannuksiin.

Gammelbackan puro -hanke, Porvoo, Pääosin talkoovoimin useana vuonna tehdyn kunnostuksen kohteena olevan puron suualueen ruoppaukseen taimenten nousun turvaamiseksi.

Kuivaniemen Osakaskunta, Iin kunta, Kalaväylän merkitsemiseen Kuivajoen alajuoksulle vaelluskalojen ja nahkiaisten esteettömän kulun varmistamiseksi kutupaikoilleen.

Lohijokitiimi ry, Keminmaa, Emokalojen siirtoon Kemijokisuusta Kemi/Ounasjoen vapaana virtaaville jokiosuuksille (Paluu-keräys 2018).

Onnistaipaleen osakaskunta, Orivesi, Taipaleenjoessa olevan Myllykosken käytöstä poistetun padon ja sen aluskivikon muokkaamiseen konevoimin vapaaksi taimenen kulkureitiksi.

Paimionjoki-yhdistys ry, Paimio, Paimionjoen laajalla vesistöalueella, seitsemän kunnan sisällä, innostavien ja demokraattisesti alueelle jakautuvien kunnostustoimien koordinointiin.

Pyhän kyläyhdistys ry, Pelkosenniemi, Pyhäjärven ja Pyhäjoen vesien kalakannan monivuotisen tutkimushankkeen aloittamiseen.

Saimaan lohikalojen ystävät ry, Jokitalkkarihankkeeseen Itä-Suomessa tavoitteena palauttaa kalastusta kestävä taimenkanta Saimaaseen.

Osuuskunta Yli-Lestin Tervanen, Lestijärvi, Valtakunnallisesti esimerkillisen yksityisten vesienomistajien vetämän Tervasen kunnostushankkeeseen kuuluvan kalaportaan toteuttamiseen.

Kalevalan Taimen ry, Kuhmo:, Kuhmon Mertaperässä sijaitsevan Mertapuron taimenen kutusoraikon ja pienpoikaskivikon perustamiseen.

Järvikalastusseura FLF, Joensuu, Kalastuksen sovittaminen kalaston tuoton mukaisesti -tutkimukseen tarvittavien ankkurimerkkien hankkimiseen.

Satakunnan aivovammayhdistys, Kankaanpää, Toimintaryhmän yhteisen kalastustapahtuman järjestelykuluihin.

Runsaasti välinelahjoituksia

Rapala Rahasto päätti jakaa myös erilaisia väline- ja palkintolahjoituksia, muun muassa heitto- ja pilkkisettejä sekä viehevalikoimia lähinnä lapsille ja nuorille eri puolella Suomea järjestettäviin kalastuskoulutuksiin ja -tapahtumiin.

Rapala Rahasto on tukenut jo monen vuoden ajan välinelahjoituksin kouluja, joissa on järjestettyä kalastusopetusta tai kalastuskerhotoimintaa. Tällä kertaa tukea sai kahdeksan koulua.

Avoin hakumenettely joka vuosi

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa yleensä alkuvuodesta avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa.

Lisätietoa Rapala Rahaston toiminnasta ja hakumenettelystä löytyy nettiosoitteesta www.rahasto.rapala.fi.