Lohen ja taimenen vaellukset vuosiksi seurantaan Tornionjoella – radiolähetin ommellaan kalojen vatsaan

Tämänhetkisen tiedon perusteella Tornionjoen vesistön eri osiin vaeltavat lohet ovat geneettisesti erilaistuneita osakantoja, joiden vaellusrytmit joessa saattavat poiketa toisistaan. Myös eri-ikäisten lohien vaelluskäyttäytymisessä on eroavaisuuksia. Kuva: Pasi Romakkaniemi

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruotsin maatalousyliopisto seuraavat lähivuosina lohien ja meritaimenten vaelluskäyttäytymistä mereltä Tornionjoen kutupaikoille ja takaisin mereen. Seurannassa on 100 meritaimenta ja 200 lohta, jotka varustetaan radiosignaaleja lähettävin kalamerkein.

Tutkimuksessa mukana olevat meritaimenet ja lohet pyydystetään vuosina 2018 ja 2019. Kalat merkitään Tornionjoen jokisuulla ja alajuoksulla, josta ne vaeltavat radiosignaaleja lähettävä kalamerkki vatsaontelossaan kudulle eri puolille vesistöä.

”Vaelluksia seurataan parilla kymmenellä kiinteästi vesistön eri osiin asennettavilla radiosignaalin vastaanottimilla. Seuranta on ympärivuotista ja jatkuu 3-4 vuotta, minkä jälkeen kalamerkkien paristot loppuvat. Tänä aikana osa kaloista ehtii käydä kudulla kaksi kertaa”, kertoo Luken erikoistutkija Atso Romakkaniemi.

Lisätietoa kalakantojen elvyttämiseen

Lohien ja taimenten vaelluskäyttäytymistä kudulle sekä niiden vaellusta takaisin merelle ei ole tutkittu paljoa varsinkaan Tornionjoen kokoisessa vesistössä, jossa vaellukset ovat satoja kilometrejä pitkiä.

Uuden tutkimuksen avulla nähdään, miten suuret etäisyydet vaikuttavat vaellusnopeuksiin ja kalojen selviytymiseen vaelluksistaan. Tutkimuksesta saatuja tietoja hyödynnetään Tornionjoen kalakantojen hoidossa ja elvyttämisessä.

Paikallisilla tärkeä rooli tutkimuksessa

Merkattavia kaloja pyydystävät etukäteen nimetyt jokisuun ja jokivarren kalastajat, joilla on erityislupa kalastaa myös normaalin kalastuskauden ulkopuolella. He voivat myös pyytää taimenta, joka on joessa ja jokisuulla kalastukselta rauhoitettu laji.

Erityisluvalla kalastettaessa kaloja ei oteta saaliiksi muuhun kuin merkintään. Pahasti vahingoittuneet kalat toimitetaan Suomen tai Ruotsin eläintautitarkkailusta vastuussa oleville viranomaisille tutkittaviksi. Kalastusviranomaisen myöntämän erityisluvan vaativa kalastus toteutetaan ainoastaan tutkijoiden ohjauksessa ja siten, että alueen kalastuksenvalvojat ovat jokaisesta kalastuksesta tietoisia.

Myös jokivarren asukkaat voivat osallistua tutkimukseen antamalla luvan radiosignaalin vastaanottimen asentamiseen kiinteistönsä alueelle. Jokivarren kalastusmatkailuyritykset tiedottavat kalastusmatkailijoita tutkimuksesta ja ohjeistavat merkityn kalan saaneita kalastajia.

Hyväkuntoiset kalat takaisin jokeen

”Mikäli kalastaja saa saaliikseen radiolähettimellä merkityn kalan, toivomme, että kala vapautettaisiin hyväkuntoisena takaisin jokeen. Jos mahdollista, kala olisi hyvä valokuvata ja sen pituus mitata”, Romakkaniemi toivoo.

Mikäli kala on hyvin huonossa kunnossa ja joudutaan lopettamaan, kalastajaa pyydetään ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian Luonnonvarakeskukseen tai Ruotsin maatalousyliopistoon.

Ilmoitukset merkittyjen kalojen havainnoista

Tutkija Riina Huusko, Luke, puh. 029 532 2192, riina.huusko@luke.fi
Tutkimusassistentti Mikko Jaukkuri, Luke, puh. 029 532 7414, mikko.jaukkuri@luke.fi
Tutkimusassistentti Saana Tepsa, Luke, puh. 050 5641 504, saana.tepsa@luke.fi
Yliopistolehtori Gustav Hellström, Ruotsin maatalousyliopisto, puh. 0046-703727258, gustav.hellstrom@slu.se

Tutkimus on seurattavissa somessa

Luken ja Ruotsin maatalousyliopiston lisäksi projektia rahoittavat Tornionjoen kalastuslupatulojen rahasto sekä suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio.

Tutkimuksen kulkua voi seurata somekanavissa, Facebookissa ja Twitterissä hashtagilla #vaelluskalatutkimus

Tornionjoen meritaimenen vaelluskäyttäytyminen tunnetaan heikosti, eikä sen kaikkia keskeisiä kutupaikkojakaan tiedetä. Kuvassa oikealla alhaalla radiolähetin ommeltuna taimenen vatsaan. Leikkaushaavan pyrstön puoleisesta päästä pistää ulos lähettimen antenni. Kuva: Ari Huusko ja Tapio Laaksonen