Myös SVK:n haukitehtaalle tunnustusta – Rapala Rahasto tukee luonnontaimenen lisääntymisalueiden kunnostamista

Rapala Rahaston suurimmat avustukset suunnattiin tänäkin vuonna erittäin tukalassa tilanteessa olevan luonnontaimenen tulevaisuuden turvaamiseen. Kuva: Rapala Rahasto

Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustaman Rapala Rahaston merkittävimmät, usean tuhannen euron raha-avustukset suunnattiin tänäkin vuonna äärimmäisen tukalassa tilanteessa olevan luonnontaimenen tulevaisuuden turvaamiseen.

Tukea kohdistettiin Heinäveden reitillä Kermassa sijaitsevan Kissankosken jatkokunnostukseen, taimenen palauttamiseen Vuoksen vesistöön kuuluvalle Nilsiän reitille, Päijänteen vedet Kymenvirran kautta Ruotsalaiseen yhdistävän Kalkkistenkosken kalataloudelliseen kunnostukseen sekä Kokemäenjoen vesistön latvavesiin kuuluvan Multian Soutujoen reitin taimenen kutualueiden ennallistamiseen.

SVK:n haukitehtaalle 1000 euroa

Tuhannen euron avustuksella palkittiin myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) hanke, jossa Hiidenvedelle rakennetaan säätelypadon ja kalojen nousu-uoman avulla Suomen ensimmäinen sisävesille perustettava ”haukitehdas” eli haukien lisääntymisen erityistarpeet huomioon ottava kosteikko.

Pienempiä, satojen eurojen avustuksia saivat myös kunnostushankkeet Ylläsjärven Vähäjoella, Ullavan Alikylällä sijaitsevalla Ullavajoen Myllykoskella sekä Vantaanjoen latvavesistöön kuuluvalla Keihäsjoella.

Näin Rapala Rahasto toteuttaa päämääräänsä tukemalla vuosittain eri yhteisöjen ja yksityisten tahojen vapaaehtoistoimintaa kalavesiemme kunnostamiseksi ja kalastomme monipuolisuuden säilyttämiseksi.

Avustusta myös Suomen Kalakirjastolle

Lisäksi Rapala Rahaston raha-avustuksia saivat Suomen Kalakirjasto museon tarjoaman asiakkaille ilmaisen tietokannan hakutoimintojen parantamiseen.

Tutkimus- ja opinnäytehakemuksista avustuksen sai Elias Haro pro gradu -tutkielman laatimiseen Lahden Vesijärven Enonselän kalastajamääristä ja kalastajien rahankäytöstä.

Tuki haettavissa kerran vuodessa

Tarkoituksensa mukaisesti Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa yleensä alkuvuodesta avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee parhaiten Rapala Rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet. Käytännössä tukea pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti eri puolille maatamme ja keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä lähinnä paikallistasolla.

Myös väline- ja palkintolahjoituksia

Kalavesien kestävän kehityksen mukaisen kunnostamisen ja monipuolisen kalaston säilyttämisen lisäksi Rapala Rahasto haluaa tukea etenkin väline- ja palkintolahjoituksin kaikenlaista toimintaa, joka edistää lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden erityisryhmien mahdollisuutta päästä kokemaan kalastuksen riemua tai houkuttelee heitä harrastuksen ääreen.

Siksi Rapala Rahasto on luvannut esimerkiksi Suomen 4H-liitolle merkittävää, monivuotista välinetukea, jonka avulla on mahdollista järjestää kalastukseen liittyvää toimintaa paikallisten 4H-yhdistysten lasten ja nuorten kerhoissa eri puolilla maatamme.

Usean vuoden ajan Rapala Rahasto on tukenut välinelahjoituksin myös monia kouluja ja oppilaitoksia eri puolilla Suomea. Tänä vuonna kalastusvälineitä lahjoitetaan Kuparivuoren kouluun Naantaliin ja Tohmajärvelle joustavan perusopetuksen käyttöön.

Lahjoituksia myös kalastusseuroille

Kalastusvälineitä ja/tai kilpailupalkinnoiksi soveltuvia tuotteita saavat myös useat kalastusseurat: ähtäriläinen Suomenselän koskikalastajat, Vaalan virkistyskalastajat, Stadin Kalajunnut, Kajaanin vetouistelijat, joensuulainen Lesnan Naputtajat, Naantalin seudun urheilukalastajat, Punkaharjun Kala-Veikot, Tornion Kalamiehet ja Vehmerin kalakerho Vehmersalmelta.

Muista hakijatahoista väline- tai palkintolahjoituksia saavat Pirkanmaan Kalatalouskeskus, Hartolan kalatalousalue, Sysmän kalaveden osakaskunta Outokummusta, Fiskarsin kyläseura, ylöjärveläinen Karheen vesistöalueen hoito ry, Kangasniemen etsivä nuorisotyö ja Nuorten ystävät -palvelu Muhokselta.

Lisätietoa Rapala Rahaston toiminnasta ja hakumenettelystä