Ruunaan kalastusjärjestelyihin muutoksia 2020 alkaen

Ruunaan kosket kuuluvat Ruunaan retkeilyalueeseen. Alueen ja sen kalastustoiminnan merkitys paikallistaloudelle on huomattava.


Metsähallitus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus ovat neuvotelleet kalastusjärjestelyistä Ruunaan koskilla Lieksassa. ELY-keskuksen poikkeuslupapäätös tuo mukanaan muutoksia, jotka astuvat voimaan vuonna 2020. Syyskalastus voi kuitenkin edelleen jatkua.

Ruunaalla voi myös jatkossa kalastaa uistimella, perholla ja jigillä 1.8.-30.11. välisenä aikana. Luonnonlohi ja -taimen ovat kokonaan rauhoitettuja. Kalastus kohdistuu istutettuihin ja rasvaeväleikattuihin taimeniin sekä muihin lajeihin, kuten kirjoloheen.

Rasvaeväleikatun taimenen osalta alamitta on 40 cm, joskin vuonna 2021 alamitta nousee 50 senttimetriin. Vuodesta 2020 alkaen rasvaeväleikattu taimen on rauhoitettu 1.9.-30.11. välisenä aikana.

Myös koukkurajoituksia tulossa

Päätökseen sisältyy myös koukkuja koskevia muutoksia. Vuodesta 2020 alkaen vain väkäsettömien koukkujen käyttö on sallittua ja koukkujen määrä on rajoitettu kolmeen. Vieheessä saa käyttää vaihtoehtoisesti yhtä kolmihaaraa, kolmea yksihaaraa tai yhtä yksihaaraa ja yhtä kaksihaaraa.

ELY-keskuksen poikkeuslupapäätös on voimassa vuoden 2022 loppuun asti.

Lieksanjoki yksi kärkihankkeen kohteista

Lieksanjoki on yksi monivuotisen vaelluskalakärkihankkeen kohteista. Järvilohien ja -taimenien emokaloja on siirretty voimalaitosten yli ja kantoja on vahvistettu istutuksin.

Koskia on kunnostettu useana vuonna – esimerkiksi syksyllä 2018 Lieksanjokeen rakennettiin neljä uutta kutu- ja pienpoikasaluetta. Koskien kunnostukset jatkuvat myös 2019 ja tulevina vuosina.