Saimaannieriän suojelua tehostetaan Kuolimolla – tavoitteena elinvoimainen nieriäkanta vuoteen 2030 mennessä

Kuvassa (vas.) saimaannieriän seurantaryhmän sihteeri kalastusbiologi Teemu Hentinen ja puheenjohtaja Hannu Jokinen, jonka mukaan nieriäkannan suojelu on nyt mahdollistettu pitkälle tulevaisuuteen.

Saimaannieriän seurantaryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa nieriän suojelemiseksi ja kalastuksen järjestämiseksi Savitaipaleen Kuolimo-järvellä. Yhteisymmärrys on saavutettu mm. kalastuksen rajoittamisen laajuudesta, sisällöstä ja aikataulusta.

Mielipiteet jakautuvat vain joistakin kalastusrajoitusten yksityiskohdista. Rauhoitusalueiden määrä ja pinta-ala kasvavat sekä vetouistelun ja verkkokalastuksen rajoitukset lisääntyvät. Seurantaryhmän seuraava tehtävä on suunnitella ja käynnistää tiedotus- valistus-, valvonta- ja seurantahankkeet.

Seurantaryhmä koostuu muun muassa kalatalousalueen, vesialueen omistajien, Savitaipaleen kunnan, järjestöjen, tutkimuksen, viranomaisten ja kalatalousneuvonnan edustajista.

Tavoitteena elinvoimainen nieriäkanta vuoteen 2030 mennessä

Laajapohjainen seurantaryhmä asetti tavoitteeksi seuraavaa: ”Elinvoimainen nieriäkanta Iso- ja Morruuvuorenselälle vuoteen 2030 mennessä”. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Isoselän kalastusrajoitusten laajentamista ja tiukentamista, mutta suurimmat muutokset kohdistuvat Morruuvuorenselälle.

Kalastusrajoitusten tulee turvata nieriän palautusistutukset vuodesta 2020 alkaen ja kalanpoikasten elossa säilyminen lisääntymiseen saakka. Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset tekevät päätökset kalastusrajoituksista vuosille 2020-21 esityksen ja lausuntojen pohjalta.

Suojelu mahdollistettu pitkälle tulevaisuuteen

Seurantaryhmän puheenjohtaja Hannu Jokinen kertoo, että pitkäaikainen tavoite Kuolimossa on luonnossa lisääntyvän ja osin istutuksin tuetun nieriäkannan turvaaminen sekä palauttaminen takaisin kalastusta kestäväksi kalakannaksi.

”Kalastuksen ja suojelun yhteensovittaminen oli vaikea tehtävä, mutta laajapohjainen seurantaryhmä teki hyvää työtä. Nieriäkannan suojelu on mahdollistettu pitkälle tulevaisuuteen. Toki jatkotyölle on vielä tarvetta useilla sektoreilla”, toteaa Jokinen.

Paikallisilla yhteisymmärrys uusista rajoituksista

Saimaannieriä olisi kadonnut jo luonnosta, jos paikalliset vesialueen omistajat eivät olisi vuosikymmeniä rajoittaneet kalastusta Isoselällä ja Morruuvuorenselällä. Kuolimon nieriän suojelulla on vesialueen omistajien kannatus, mikä on edellytys myös uusille rajoituksille.

Savitaipaleen kunta pitää tärkeänä imagotekijänä Kuolimon nieriäkannan vahvistamista ja luontaisen elinkierron turvaamista. Ala-Kuolimon osakaskunta on kantanut suurimman vastuun nieriäkannan suojelussa. Kalastusrajoitukset ovat vähentäneet osakkaiden kalastusmahdollisuuksia ja saalista vuosikymmeniä.

”Olemme sitoutuneet nieriän pelastamiseen ja elvyttämiseen sekä haluamme turvata kannan elpymisen. Isoselän alue on merkittävin ja käytännössä ainoa, äärimmäisen uhanalaisen nieriän luontainen lisääntymisalue nykyään koko eteläisessä Suomessa”, kertoo osakaskunnan hoitokunnan jäsen Jukka Kummunsalo.