Alasvaellusreitin suunnittelu alkaa syksyllä – Lohikalojen vaelluspoikasille asennetaan ohjausaita Iijoen Haapakoskelle

Iijoen Haapakoskelle asennetaan Suomen ensimmäinen smolttien ohjausaita. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta on kevään 2019 aikana rakennettu kelluva smolttien ohjausaita. Aita on 180 metriä pitkä ja ulottuu 1,2–3 metrin syvyyteen. Aidan asennus on paraikaa käynnissä Iijoen Haapakoskella.

Vastaavaa rakennetta ei ole Suomessa aiemmin toteutettu. Ohjausaidan on valmistanut Katera Steel Oy ja sen on suunnitellut Ponvia Oy. Aidan valmistumista on seurannut erillinen ohjausryhmä.

”Ohjausaidan valmistelevat toimenpiteet, suunnittelu, rakentaminen ja asentaminen on ollut iso ponnistus ja osoitus usean osapuolen hyvästä yhteistyöstä”, toteaa ohjausryhmän puheenjohtaja, johtava vesistöasiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää

Lohikalojen alasvaelluksen turvaaminen on tärkeää rakennetuilla jokialueilla. Useat tutkimukset osoittavat, että smolttien vaellus hidastuu ja osin pysähtyy voimalaitoksilla. Lisäksi osa smolteista vammautuu tai kuolee uidessaan turbiinien läpi.

Ohjausaidan avulla smoltit pyritään ohjaamaan haluttuun kohtaan voimalaitospatoa. Haapakoskella vaelluspoikaset ohjataan voimalaitoksen ja ohijuoksutusluukkujen väliselle alueelle.

Ensivaiheessa on tärkeää saada ohjausaita toimimaan toivotulla tavalla. Luonnonvarakeskus tutkii aidan toimivuutta vuosina 2020 ja 2021.

Alasvaellusväylän suunnittelu aloitetaan syksyllä

Myöhemmässä vaiheessa smolteille on tarkoitus rakentaa padon yhteyteen alasvaellusväylä. Väylän suunnittelu aloitetaan osana Iijoen vaelluskalakärkihanketta alkusyksystä 2019.

Ohjausaidasta ja alasvaellusväylästä syntyvä alasvaellusreitti voi jatkossa toimia smolttien lisäksi myös kudulta palaavien lohikalojen eli talvikkojen ja muiden kalojen vaelluksen apuna.

”Smolttien alasvaellus on teema, joka on jäänyt vaelluskala-asioissa liian vähälle huomiolle. On hienoa, että meillä on kärkihankerahoituksen turvin mahdollisuus edistää asiaa täällä Iijoella. Tästä alkaa uusi vaihe lohikalatutkimuksessa ja lohikalakantojen palauttamisessa rakennettuihin jokiin Suomessa”, iloitsee Iijoen vaelluskalakärkihankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.