Suomen rajajoilla saa kalastaa tulevana kesänä – toisen maan puolelle ei kuitenkaan saa rantautua

Veneellä kalastaminen Tornionjoella ja Tenolla on kesällä 2020 mahdollista, koska rajan ylittäminen on sallittua. Toisen maan puolelle ei kuitenkaan saa rantautua. Kuva: Janne Rautanen.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan veneestä kalastus Suomen rajajoilla on mahdollista 14.5.2020 alkaen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Ruotsin rajan ylittäminen Tornionjoella ja Norjan rajan ylittäminen Tenolla on jälleen sallittua veneellä kalastaessa.

Valtioneuvosto päätti 7.5.2020 sisärajavalvonnan jatkamisesta ja rajanylitysliikenteen rajoittamisesta 14.6.2020 asti. Samassa yhteydessä rajanylitysmääräyksiä muutettiin niin, että sisärajan ylittäminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla on sallittua kalastustarkoituksessa ilman rantautumista toisen valtion alueelle. Päätöksen mukaisesti veneestä voi kalastaa, kunhan ei rantaudu toisen maan puolelle. Uusi päätös tulee voimaan 14.5.

Myös Norja päätti tällä viikolla sallivansa samalla tavoin rajajoella veneestä kalastuksen 12.5. voimaan tulleella määräyksellä. Ruotsi ei ole asettanut sisärajoilleen rajoituksia, jotka vaikuttaisivat Tornionjoella.

Rantakalastus mahdollista Suomen rannalta

Määräysten muutos on tarpeellinen Tornion-Muonionjoella ja Tenojoella suositun venekalastuksen vuoksi. Venekalastuksessa liikutaan useimmiten koko joen leveydeltä. Kalastaminen tapahtuu tyypillisesti venekunnittain, eikä pandemian hallinnan kannalta merkittäviä kokoontumisia joella tapahdu.Rajajoissa tapahtuvalla kalastuksella on merkittävä taloudellinen vaikutus paikallisesti.

Rajajoilla valtakunnan rajan tarkan kulun havaitseminen ja sen vähäisen ylittämisen valvonta on haasteellista, sillä rajaviivan tarkkaa kulkua ei ole merkitty maastoon eikä rajaviiva kulje suoraviivaisesti määritetystä koordinaattipisteestä toiseen.

Rantakalastus on mahdollista Suomen rannalta, kun noudattaa koronavirusta koskevia liikkumisrajoituksia sekä jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia.

Lupamyynnin aloittamisesta tiedotetaan sivulla tenonluvat.fi

Tenojoella kalastuslupien myynnin hoitaa Lapin ELY-keskus, ja myynnin aloittamisesta tiedotetaan lupakaupan sivuilla tenonkalaluvat.fi.

Tornionjoella lohenkalastuksen luvat myydään yhteislupatoimikunnan lupakaupan kautta

Tulevalla kaudella myös Tornionjoella on tarkoitus kokeilla saaliiden sähköistä ilmoittamista.