Mämmenkoskea kunnostetaan taimenen elinpaikaksi Äänekoskella

Metsä Board, WWF Suomi ja ELY-keskus ovat aloittaneet Äänekoskella Mämmenkosken kalataloudellisen kunnostuksen. Taivoitteena on palauttaa taimen koskeen. Aloite hankkeeseen tuli Mämmen osakaskunnalta. Kuva: Matti Hytölä/Hytölä Engineering Oy.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board, WWF Suomi ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat aloittaneet Äänekoskella sijaitsevan Mämmenkosken kalataloudellisen kunnostuksen.

Mämmen osakaskunnan kanssa toteutettavan hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kalojen nousu Kuhnamosta Ala-Keiteleeseen ja järvitaimenen luontainen poikastuotanto koskessa. Kunnostuksessa avataan kaksi taimenien nousun esteenä olevaa patoa, joista toiseen rakennetaan virtaaman hallinnan ja kalan nousun mahdollistava juoksutusrakenne.

Lisäksi kunnostetaan ja muotoillaan koskiuoman pohja kiveyksellä luonnonmukaiseksi kalatieksi sekä rakennetaan uomaan taimenelle kutualueita ja poikasten elinalueita. Rakennustyöt on aloitettu toukokuun alussa ja ne kestävät noin kuukauden.

Aloite tuli osakaskunnalta

Aloite hankkeeseen tuli vuonna 2014 Mämmen osakaskunnalta. Metsä Board on ollut alusta lähtien mukana selvittämässä ja suunnittelemassa kunnostuksen toteutusta.

”Metsä Board on mielellään mukana hankkeessa, jossa parannetaan pysyvästi kalojen elinolosuhteita Kuhnamon ja Keiteleen alueella. Toivomme taimenen palaavan Mämmenkoskeen mahdollisimman pian”, toteaa ympäristöjohtaja Timo Kanerva Metsä Groupista.