Lukelta pilottisuunnitelma lohenpoikasten alasvaellusreiteistä Iijoelle

Voimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2-3 metriä korkeaa aitaa, joka ohjaa kalat alasvaellusväylään. Kuva: Panu Orell

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman. Suunnitelma on merkittävä pilotti, jonka perusteella kohti merta vaeltavat lohenpoikaset voidaan ohjata turvallisesti ja nopeasti voimalaitosten ohi.

Suunniteltu alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä.

Vesivoimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2-3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi on hahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin pääsääntöisesti voimalaitosten vanhojen tukinuittoaukkojen kohdille.

Lohenpoikasten käyttäytymistä tutkittiin

Alasvaellusratkaisujen suunnittelun tueksi Luke toteutti vuonna 2017 Haapakosken voimalaitoksen yläpuolella lohen vaelluspoikasten käyttäytymistutkimuksen. Lisäksi laadittiin 3D-virtausmallit Iijoen voimalaitosten yläkanavista.

Tutkimusaineistojen avulla voitiin seurata vaelluspoikasten käyttäytymistä ja liikkumista voimalaitosten yläpuolella erilaisissa virtausolosuhteissa ja suunnitella niiden pohjalta vaelluspoikasten ohjausratkaisut yläkanaviin.

Alasvaelluksessa on merkittäviä ongelmia

Voimalaitokset hidastavat ja jopa pysäyttävät poikasten vaelluksen, jolloin ne altistuvat voimakkaalle saalistukselle. Lisäksi uidessaan turbiinien läpi osa vaelluspoikasista vammautuu tai kuolee.

Siksi voimalaitoksille rakennetuilla vaellusreiteillä on tärkeä rooli vaelluskalojen luonnonkierron palauttamisessa.

Osa Iijoen otvaa

Iijoen alasvaellusreittien yleissuunnitelma toteutettiin osana kolmevuotista tänä syksynä päätökseen tulevaa EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Hankkeen aikana on mm. edistetty vaelluskalakantojen palauttamista Iijokeen ja muita vesistön arvoa nostavia toimenpiteitä.
Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus toimii sen osatoteuttajana.