Puroilla on meneillään vaikuttava luonnonnäytelmä: Kansainvälinen vaelluskalapäivä kannustaa seuraamaan taimenten kutua lähiluontoon

Kututarkkailua pimeässä vuodelta 2019. Tänä vuonna purojen varsilla on syytä pitää huolta turvaväleistä ja käyttää kasvomaskia. Kuva: Miikka Pulliainen.

Huomenna lauantaina 24.10.2020 vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vapaana virtaavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä sekä kannustaa kaikkia jännittävälle seurantaretkelle lähiluontoon.

Emokalat ja kutupesät erottuvat erityisen hyvin illalla taskulampun valossa, jolloin katselu ei häiritse emotaimenen kutemista. Kiivaimpana kutuaikana kutemista voi seurata myös päiväsaikaan. Tarkkailu soveltuu kaikille vaelluskaloista kiinnostuneille.

Juhlista teemapäivää tekemällä kuduntarkkailuretki lähiluontoon

Tänä viikonloppuna kuduntarkkailua tehdään kymmenillä eri virtavesillä ympäri koko maata. Etelässä isompien emojen kutu on vasta pääsemässä käyntiin, kun taas Pohjois-Suomessa kutu on jo loppumetreillä tai päättynyt.

Pääkaupunkiseudulla hyvä mahdollisuus kudun tarkkailuun on esimerkiksi Haaganpurolla ja Longinojalla Helsingissä sekä Pakkalanpurolla, Kylmäojalla ja Rekolanojalla Vantaalla. Myös Monikonpuro, Lukupuro ja Finnoonpuro Espoossa sekä Sipoonjoki ovat suositeltavia. Muualla hyviin kohteisiin lukeutuvat esimerkiksi Raumanjoki, Vääksynjoki, Imatran kaupunkipuro, Oulun Hupisaarten purot sekä Ingarskilanjoki Kocksbybäckenissä.

Taimenten kutua pääkaupunkiseudun puroilla on mahdollista seurata myös suorina lähetyksinä 23.-24.10. Vaelluskala ry:n Facebook-sivulla.

Syksy on hyvää aikaa tarkkailla uhanalaisten taimenten kutua puroissa ja joissa. Runsaat sateet saavat kookkaammatkin kalat kuten vaellustaimenet nousemaan merestä pienempiin virtavesiin kudulle. Lähdeperäisissä ja puhtaammissa virtavesissä uhanalaisten taimenten lisääntyminen onnistuu paremmin ja tuottaa moninkertaisesti poikasia.

Kalaston kannalta on tärkeää parantaa purojen tilaa

Puroja on Suomessa arviolta noin 100 000 km, mutta kattava kuva niiden kunnosta puuttuu. SYKEssä pyritään parantamaan virtavesien tilaa useissa hankkeissa mm. edistämällä kansalaisten osallistumista kunnostuksiin ja seurantaan.

Esimerkiksi laajan Freshabit LIFE IP -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja edistää puhtaiden vesien säilymistä Suomessa. SYKEssä tehty purosivusto on osa Freshabit-työtä.

Kutuseurantaa tehdään vapaaehtoisvoimin

Uhanalaisten taimenten tutkimuksen ja suojelun kannalta on tärkeää saada tietää, minne ja kuinka paljon uhanalaisia vaellustaimenia nousee kudulle. Suomessa tehdään vapaaehtoisvoimin kutuseurantaa, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa. Kutuseurantatapahtumaa 23.-24.10. pääkaupunkiseudulla järjestävät Vaelluskala ry ja Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura ry.

Kutuhavaintoja voi lähettää SYKEn vaelluskalojen lisääntymisseurannan karttaan

Tietoa puroista ja niiden kalastosta ”Uusia keinoja purojen tilan arviointiin” -sivuston Kalat-välilehden kartalta