Tenojoen sivuvesiä koskeva kalastussääntö hyväksytty – lohenkalastuskieltoa koskeva lakiesitys eduskunnan toisessa käsittelyssä

Vuoden 2021 tavoin Tenojoen sivuvesillä saa tänä kesänä kalastaa vain muita kalalajeja kuin lohta, eikä lohen pyyntiin tarkoitettuja välineitä sallita. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Tenon sivuvesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen. Asetus täydentää Tenon vesistön muita kalastusmääräyksiä kuluvalle vuodelle 2022.

Asetuksen säännökset eivät muutu merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Vuoden 2021 tavoin sivuvesillä saa kalastaa vain muita kalalajeja kuin lohta, eikä lohen pyyntiin tarkoitettuja välineitä sallita.

Muun kalan pyyntiin tarkoitettujen verkkojen korkeus- ja silmäharvuusmääräyksiä muutettiin samanlaisiksi kuin Tenon pääuomassa. Vapakalastus on sallittu veneestä ja väkäsellisten koukkujen käyttöä ei rajoiteta.

Lohenkalastuskieltoa kalastuskaudelle 2022 koskeva lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä. Lakiesitys on edennyt eduskunnassa toiseen käsittelyyn, ja tavoitteena on saada laki voimaan mahdollisimman pian.