Tourujoen kunnostussuunnitelmat loppusuoralle Jyväskylässä – vaelluskaloille luvassa nousu- ja lisääntymismahdollisuuksia

Kunnostuksen myötä Tourujoen varrelle rakentuu uusia viihtyisiä oleskelualueita. (Havainnekuva).

Jyväskylän kaupungin luotsaama rakennussuunnittelu Tourujoen kunnostamiseksi on etenemässä loppusuoralle. Rakennussuunnitelmat valmistuvat loppusyksystä.

Hankkeen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioon ottaen.

Kunnostuksen suunnitteluun päätettiin ryhtyä Kankaan tehdasalueen ja vuonna 1941 rakennetun vesivoimalaitoksen toiminnan lakattua. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa vuoksi.

Suunnitelma elävöittää ympäristöä

Tourujoen kunnostus käsittää jokiosuuden kunnostamisen Kankaan alueen vanhalta voimalaitokselta Palokkajärvelle saakka. Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueella.

Suurimmat toimenpiteet koskevat Kankaan aluetta, jossa vanhoja pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä.

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman.

Palokkajärven ja Kankaan alueen välille lisääntymisalueita

Palokkajärven ja Kankaan alueen väliselle jokiosuudelle toteutetaan kalojen lisääntymis- ja poikastuotantoalueita luonnonkivillä ja soralla. Tällä osuudella jokiuoman rakenne monipuolistuu, ja syntyy virtaamaltaan vaihtelevia alueita. Joen yläjuoksulle ennen Palokkajärveä rakentuu pohjapato, joka säilyttää järven vedenkorkeuden nykyisellään.

”Kunnostuksen toteutuminen lisää merkittävästi alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttöä. Samalla on huomioitu Kankaan alueen vanhojen rakenteiden kulttuurihistorialliset arvot Keski-Suomen museon ohjauksella”, kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Taide kuvastaa kosken pärskeitä

Kunnostuksen yhteydessä aluetta elävöitetään ympäristöön sopivalla taiteella, jonka on suunnitellut ja toteuttaa kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. Taideteokseksi Kukkonen on esittänyt kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja palloja. Kulkija voi löytää palloja yllättävistäkin paikoista. Ne muistuttavat saippuakuplia tai kosken pärskeitä.

Betonipintaisiin muureihin on esitetty ruskeanpunertavaa ja sinisen sävyistä patinavärjäystä sekä lautamuottiin toteutettuja betonivaluja. Valaistustekniikalla voidaan korostaa pintojen elävyyttä.

Päätöstä lupahakemuksesta odotetaan

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kunnostuksen suunnittelun rahoituksen vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kunnostuksen toteuttamisen rahoitus odottaa vielä lautakunnan käsittelyä.

Rahoitusta Tourujoen kunnostuksen toteutukseen ehdotetaan joulukuussa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn etenevässä ensi vuoden kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Lisäksi kaupunki odottaa vielä kunnostuksen mahdollistavaa Aluehallintoviraston päätöstä vesilainmukaisesta lupahakemuksesta.