Vesistökunnostajat voivat nyt jakaa ja saada tietoa uudesta valtakunnallisesta karttapalvelusta

Vesistökunnostajan karttapalvelu on laadittu tarinakarttamuotoon.

Vesistökunnostajan karttapalvelu on avattu. Se tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan tietojen tallentamiseen. Karttapalvelusta saa kokonaiskuvan koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta.

Karttapalvelu löytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) avoimen tietokannan palveluista. SYKE on toiminut karttapalvelun teknisenä toteuttajana. Jokainen alan toimija voi tallentaa palveluun tiedot tekemistään kunnostustoimenpiteistä ja lisätä sinne esimerkiksi kuvia ja raportteja.

Myös tietoa vesistökunnostuksien suunnitteluun

Karttapalvelusta löytyy myös tietoa vesistökunnostustoimien suunnitteluun. Palvelusta voi koota monenlaisia yhteenvetoja esimerkiksi raportointia tai rahoituksen hakua varten.

Vesistökunnostuksia ja muita vesienhoitoa edistäviä toimenpiteitä toteuttaa paljon erilaisia toimijoita eri puolilla Suomea. Tieto toteutetuista kunnostuksista on ollut hajallaan ja vaikeasti löydettävissä.

Kehitetty laajassa yhteistyössä

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankeen päätoteuttaja on ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneinaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.