Vaellussiika hyväksynyt kalatien nousuväyläkseen Eurajoen Pappilankoskella – arviolta vähintään kymmeniä kutukaloja noussut vesivoimalaitoksen ohi

Vaellussiiat nousevat merestä joen virta-alueille syksyisin kutemaan, ja mädistä keväällä kuoriutuvat poikaset vaeltavat virran mukana mereen syönnösvaellukselle. Kuvassa näkymä Pappilankosken kalatien suulta alavirtaan päin. Kuva: Mika Sivil.

Eurajoen Pappilankoskella on tänä syksynä noussut näköhavaintojen perusteella ennätysmäärä vaellussiikoja vesivoimalaitoksen yläpuoliselle jokiosuudelle kalatietä pitkin. Alustavat arviot kalatietä käyttäneiden kutukalojen määristä Pappilankoskella ovat liikkuneet vähintään kymmenissä.

Luonnonmukaisen kalatien alapäässä olevaa, joen vanhassa luonnonuomassa kaloja kalatiehen ohjaavaa pohjapatoa parannettiin syyskuun lopulla. Padon konetyöt tehtiin Koneurakointi T. Kaijan toimesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön ohjauksessa yhteistyössä paikallisten kalamiesten Jari Lainion ja Tapio Heikkilän kanssa.

Kalataloudellisilla kunnostusvaroilla rahoitetulla padon parannuksella korjattiin patoon tulvavirtaamien aiheuttamia vaurioita ja pyrittiin parantamaan kalojen ohjautumista kalatiehen.

Paikalliset kalamiehet yhteistyössä voimalaitoksen kanssa

Kalojen nousuohjaimena toimivan padon parannustyön lisäksi paikalliset kalamiehet ovat yhteistyössä Pappilankosken voimalaitoksen omistavan Paneliankosken Voiman kanssa selvittäneet pulssituksen vaikutusta kalatien toimivuuteen.

Pulssituksen, jossa vettä juoksutettiin hetkellisesti säännöstelypadolta luonnonuomaan, voimalan oltua saman aikaisesti kiinni, havaittiin käynnistäneen vaellussiikojen vilkkaan nousun kalatiehen.

Kalojen liikkeitä seurataan kalalaskurilla

Kala- ja vesitutkimus Oy seuraa kalojen liikkeitä Pappilankosken kalatiessä tänä vuonna kalatien yläpäähän sijoitetulla Vaki-kalalaskurilla. Mukana seurannassa on myös Pyhäjärvi-instituutti. Seuranta kustannetaan Eurajoen kuormittajille vesi- ja ympäristöluvissa määrätyillä kalatalousmaksuilla.

Alustavien tulosten mukaan kalatie on ollut varsin ahkerassa käytössä. Epävarmuutta sisältyy lähinnä kalatien toimivuuteen kalojen alasvaellusväylänä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikkö pyrkii paikallisten toimijoiden kanssa edistämään alas vaeltavien kalojen ohjautumista kalatiehen.