Arvostettu Natura 2000 -palkinto Suomeen: VELMU-inventointiohjelma voitti luonnonsuojelusarjan

Leviä Itämeren Flagskärissä. Kuva: Ympäristöministeriön kuvapankki.

Euroopan komissio on myöntänyt Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalle (VELMU) arvostetun Natura 2000 -palkinnon. Palkintoja jaettiin viidessä sarjassa, joita ovat luonnonsuojelu, tiedonvälitys, sosio-ekonomiset hyödyt, etujen yhteensovittaminen sekä rajat ylittävä yhteistyö ja verkostoituminen.

Natura 2000 palkinto on suunnattu hankkeille, jotka ovat erityisesti edistäneet Euroopan luonnon monimuotoisuuden säilymistä muun muassa kehittämällä suojelualueverkostoa ja lisäämällä suuren yleisön luontotietoisuutta.

Kilpailuun haki eri puolilta Eurooppaa 79 ehdokasta, joista ylsi finaaliin 27. Luonnonsuojelu-sarjan voitosta kilpaili VELMUn lisäksi seitsemän muuta hanketta, jotka edustivat esimerkiksi Italian ruohoarojen, Portugalin saariluonnon, Romanian susi- ja karhupopulaatioiden, Tanskan suoekosysteemien ja Slovakian rantakosteikkojen suojelua ja ennallistamista.

VELMU kerännyt yli 150 tuhatta havaintoa Suomen merialueelta

Palkintokomitea otti huomioon muun muassa VELMUn keräämät yli 150 000 havaintoa koko Suomen merialueelta, tehokkaat ja uudenaikaiset menetelmät, laajan yhteistyöverkoston sekä erityisesti toiminnan vaikutukset Suomen merensuojelun kehittämiseen.

Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen Penina Blankettin mukaan palkinto osoittaa, että VELMUssa tehty työ on koko Euroopan mittakaavassa merkittävää ja kansainvälisesti esimerkillistä.

”VELMU on kuin jalkapallojoukkue, jossa jokainen pelaaja tietää oman paikkansa ja tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi”, hän sanoi kiitospuheessaan korostaen näin yhteistyön merkitystä.

VELMU-ohjelmaa toteutetaan ympäristöministeriön johdolla, ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus. Keskeisiä toimijoita ovat myös Metsähallituksen luontopalvelut, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, rannikon ELY-keskukset ja Åbo Akademi.