WWF:n ja K-ryhmän yhteistyö kantaa hedelmää: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy jo useilla talkoilla kunnostetuilla kohteilla

Vihtijoella järjestettiin kunnostustalkoot vuonna 2018. Kuva: Lauri Rotko.

Ympäristöjärjestö WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyössä on neljän vuoden ajan kartoitettu ja avattu eri puolilta Suomea löytyviä vaelluskalojen nousuesteitä ja kunnostettu kalojen kutusoraikkoja. Yhteistyön ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa puroissa.

Kaikki Suomen vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, ovat uhanalaisia, koska puromme ja jokemme ovat täynnä vaelluksen katkaisevia esteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja myllypatoja.

Vuosina 2017–2019 K-Kalapolut yhteistyössä kunnostetuissa puroissa on tehty sähkökoekalastuksia, joilla tutkitaan kalastossa tapahtuvia muutoksia. Yhteistyön ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia.

Taimenenpoikasia havaittu useilla kunnostetuilla kohteilla

Luumäen Vaalimaanjoelle rakennettiin vuonna 2017 kalojen nousuesteenä toimineeseen tierumpuun kalojen kulkua helpottava kynnys. Työ tuotti tulosta, sillä uhanalaiset taimenet ovat löytäneet tiensä joessa myös rummun yläpuolelle.

Vuonna 2017 talkoiltiin Imatran Unterniskanjoella, jossa havaittiin jo toistamiseen luonnonpoikasia. Myös vuonna 2018 kunnostetulta kohteelta Heinäveden Jyrkylinjoelta löydettiin yksivuotiaita taimenenpoikasia.

”Uhanalaisten taimenten poikastuotanto on sähkökoekalastusten havaintojen mukaan paikoin jo hyvässä nousussa. K-Kalapolut-yhteistyössä mahdollistamme taimenen luontaisen lisääntymisen. On erityisen palkitsevaa kuulla, kun joku paikallinen kertoo nähneensä taimenten kutevan yhdessä kunnostamallamme soraikolla”, iloitsee WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Lähes 60 K-kauppaa mukana

WWF:n ja K-ryhmän K-Kalapolut-yhteistyön neljännen vuoden aikana järjestettiin koronatilanteen takia lähinnä pienimuotoisia vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksia yhdessä 14 K-kaupan, maanomistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Kymmenet vaelluskalojen ystävät kunnostivat vuonna 2020 kahdeksassa eri kohteessa yhteensä 66 kutupaikkaa, avasivat viisi nousuestettä ja vapauttivat 2,5 kilometriä kalojen saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.

Yhteensä K-Kalapolut-yhteistyön aikana on avattu vaelluskaloille yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä, purettu 24 nousuestettä ja tehty lähes 300 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty lähes 30 kohteessa ympäri Suomea.

”On ollut upeaa huomata K-kauppiaiden ja kauppojen henkilökunnan innostus lähteä mukaan tähän tärkeään työhön. Neljän K-Kalapolut-kauden aikana jo lähes 60 kauppaa ympäri Suomea on lähtenyt mukaan talkoisiimme. Ensi vuonna yhteistyön päätöskaudella pääsemme toivottavasti kutsumaan jälleen myös vapaaehtoisia talkoolaisia mukaan kunnostustöihin”, sanoo K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Yhteistyön esimerkki on saanut monet K-kauppiaat innostumaan virtavesikunnostuksista omatoimisestikin. K-Market Hermannin kauppiaat Petri ja Kirsi Soikkeli olivat mukana kunnostamassa kutusoraikkoja Hiitolanjoella, jonne myös WWF:n kalakamera on asennettu.

Myös K-Citymarket Ruskon kauppiaat Päivi ja Timo Raja-aho osallistuivat omatoimisesti Iin Muhojoella järjestettyihin virtavesikunnostuksiin.

Yhteistyö jatkuu ensi vuoden loppuun

”K-Kalapolut-yhteistyö on hyvä esimerkki yrityksen ja ympäristöjärjestön mahdollisuuksista luoda uusia toimintamalleja ja edistää luonnon monimuotoisuutta yhdessä vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa”, sanoo WWF:n yritysyhteistyön asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen.

”Olemme iloisia, että olemme saaneet K-kauppiailta paljon apua tärkeään työhön vaelluskalojen ja virtavesiluonnon auttamiseksi myös näinä haastavina aikoina. Työtä riittää tehtäväksi, sillä erilaisia kalojen nousuesteitä on Suomen joissa ja puroissa valtava määrä. Tästä urakasta voi selvitä vain mahdollisimman monien vapaaehtoisten yhteistyöllä.”

K-ryhmän ja WWF:n yhteistyö vaelluskalojen puolesta jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyön vuosi 2020 lukuina

• Kahdeksat talkoot seitsemällä eri paikkakunnalla. K-ryhmä ja WWF olivat mukana kahdeksassa virtavesikunnostustyössä Haminassa, Jyväskylässä, Keuruulla, Turussa, Joutsassa, Perhossa ja Äänekoskella. Monissa kunnostuksissa keskeisessä roolissa olivat jo pitkään ansiokasta työtä tehneet paikalliset toimijat.
• 5 nousuestettä. Kauden 2020 talkootöissä avattiin viisi vaelluskalojen nousuestettä.
• 2,5 kilometriä uusia kutu- ja elinympäristöjä. Nousuesteiden avaaminen toi uhanalaisille vaelluskaloille 2,5 kilometriä uusia kutu- ja elinympäristöjä.
• 66 kutupaikkaa. Syksyn kunnostustöissä keskityttiin erityisesti rakentamaan kutusoraikkoja jokiin ja puroihin, jotta kaloilla olisi paremmat olosuhteet kutemiseen.
• 102 talkoolaista. Kuluneella K-Kalapolut-kaudella keskityttiin koronatilanteen vuoksi aiempaa pienimuotoisempiin virtavesikunnostuksiin yhdessä K-kauppiaiden, WWF:n, maanomistajien ja paikallisten toimijoiden kanssa.
• 14 K-kauppiasta. Kaikissa kunnostuskohteissa mukana urakoi K-kauppiaita ja K-kauppojen henkilökuntaa.

Imatran Unterniskanjoelta koekalastettuja taimenenpoikasia. Kuva: WWF.