Pintavesien huono kemiallinen tila ei vaikuta vesistöjen käyttöön tai järvikalan syöntiin

Vaikka pintavesien kemiallinen tila on koko Suomessa luokiteltu huonoksi, on järvikalan syönti edelleen turvallista. Kuva: Ismo Malin

Vaikka pintavesien kemiallinen tila on juuri valmistuneen arvion mukaan huono koko Suomessa, on vesistöjen käyttö ja järvikalan syönti edelleenkin turvallista, kerrotaan Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kemiallisen tilan luokittelukriteerit ovat muuttuneet ja tarkentuneet eri vesienhoitokausilla. Ensimmäisellä luokittelukierroksella vuonna 2008 lähes kaikki Suomen pintavedet olivat hyvässä kemiallisessa tilassa. Toisella luokittelukierroksella vuonna 2014 elohopea otettiin mukaan luokitteluun, jolloin enää noin puolet pintavesistä saavutti hyvän kemiallisen tilan.

”Nyt valmistuneella kolmannella luokittelukierroksella PBDE-yhdisteiden (polybromatut difenyylieetterit) laatunormi tiukentui, ja tämän seurauksena yksikään Suomen pintavesimuodostumista ei saavuta hyvää kemiallista tilaa,” vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Vesistöjen käyttö ja kalojen syönti edelleen Suomessa turvallista

PBDE-yhdisteiden pitoisuusrajojen ylitys johtuu tiedotteen mukaan tiukasta laatunormista, eikä yhdisteiden pitoisuus pintavesissä aiheuta haittaa tai vaaraa vesistöjen käyttäjille. Elintarvikeviranomaiset eivät ohjeista rajoittamaan järvikalan syöntiä PBDE-pitoisuuksien vuoksi.

Kaloista mitatut elohopeapitoisuudet eivät pääsääntöisesti ylitä elintarvikekäytön riskirajaa joitakin suuria petokaloja lukuun ottamatta. Ruokavirasto suosittaa joissakin tilanteissa, esimerkiksi lasten ja raskaana olevien kohdalla, haukien ja muiden suurten petokalojen syönnin rajoittamista elohopean vuoksi. Ajantasaiset suositukset löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

”Pääsääntöisesti järvikala on terveellinen, turvallinen ja ekologinen proteiinin lähde, eikä sen syömistä useimmiten tarvitse rajoittaa”, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.