Vesistökunnostusten avustushaku alkaa lokakuussa – tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija

Pyhäjoen vesistö ry:n toiminnanjohtaja Teemu Sauvula veden äärellä.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman tehokkain vesiensuojelija. ”Toivomme lisää erityisesti eri toimijoiden yhdessä valmistelemia hankkeita, joissa tarkastellaan sekä valuma-alueella että vesistöissä tarvittavia toimia samanaikaisesti”, kertoo ympäristöministeriön ohjelmapäällikkö Antton Keto.

Tehostamisohjelmasta avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja monitavoitteista kestävää vesienhallintaa sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä. Vuoden 2023 haku on auki 17.10.-30.11.2023.

Etusijalla vesistöt, joiden ekologinen tilaa hyvää heikompi tai vaarassa heikentyä

Kunnostustoimet tulee kussakin vesistössä kohdentaa keskeisimpään sen tilaa heikentävään seikkaan, kuten ulkoiseen kuormitukseen. Kun nämä tekijät saadaan valuma-aluekunnostustoimenpiteillä hallintaan, kannattaa myös itse vesistössä tapahtuviin kunnostuksiin panostaa. Rahoitushaussa tuetaan myös mm. vesienhoidon toimijoiden verkostoitumista, suunnitteluhankkeita, konkreettisia kunnostustoimia, sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia.

Avustushaussa etusijalla ovat ne vesistöt, joiden ekologinen tila on hyvää huonompi tai niiden tila on vaarassa heikentyä. Vesistöjen tilaan ja suunniteltuihin toimiin omilla alueilla voi käydä tutustumassa valtakunnallisessa eTPO-palvelussa.

Ota yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä

Kunnostushankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa heti, hyvissä ajoin ennen sähköisen hakujärjestelmän avautumista 17.10.2023. Hankkeiden avustustuki on noin 50 prosenttia, joten omarahoituksen kerääminen kannattaa aloitta hyvissä ajoin. Myös talkootyö on mahdollista omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa tarkempaa tietoa millaisiin toimiin avustusta voidaan myöntää. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa pelkkiä ruoppauksia tai vesikasvien niittoja ei rahoiteta.

Pyhäjoen vesistö ry kunnostaa Pyhäjokea ja sen valuma-alueita

Vesistökunnostajien verkostoitumisesta esimerkki on vuoden 2022 joulukuussa perustettu Pyhäjoen vesistö ry. Se on jokivarren kuuden kunnan, ELY-keskuksen ja yrityskannatusjäsenten muodostama vesistökunnostusyhdistys.

”Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on toimia asiantuntijana ja yhteenkokoajana maanomistajien, osakaskuntien, kalatalousalueiden, kuntien, asukkaiden ja yritysten yhteisissä vesistötoimissa. Toiminta-alue kattaa pääuoman lisäksi joen valuma-alueiden muut vesistöt ja vaikuttavuutta saadaan erityisesti vesistöalueen tilan kokonaiskoordinoinnista ja kunnostushankkeiden kohdistamisesta siten, että ne hyödyttävät paikallisvaikutuksen lisäksi laajemmin koko vesistöaluetta,” kertoo Pyhäjoen vesistö ry:n toiminnanjohtaja Teemu Sauvula.

Yhdistyksen visiona on, että Pyhäjoen vesistöalue on ekologisesti hyvässä tilassa, vesistömaisema paranee, kalaston ja rapujen liikkuminen ja lisääntyminen mahdollistuu koko vesistöalueella ja työ vesien tilan hyväksi on suunnitelmallista ja määrätietoista.