Kansanedustaja lupaa kultaisia muistoja – Virhon virtavesitalkoot painottuvat loppukesään ja syksyyn

Talkoolaisia kalojen nousuestettä poistamassa. Kuva: Mikael A. Manninen

Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden tehdä virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Tänä vuonna talkoot alkavat elokuussa ja jatkuvat lokakuuhun asti.

Kohteet ovat Karjaanjoen ja Vantaanjoen sekä mahdollisesti myöhemmin syksyllä Uskelanjoen alueilla. Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739, sposti: ollitoivonen9(at)hotmail.com.
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on järjestänyt virtavesitalkoita 1990-luvulta lähtien.

Talkoilla parannetaan elinympäristöjä monille eliölajeille hyönteisistä vaelluskaloihin kuten taimenelle ja nahkiaiselle sekä tehdään muita vesiensuojelullisia toimenpiteitä kuten eroosiosuojauksia.

Virho vastaa talkoomateriaaleista ja työkaluista sekä talkoolaisten muonittamisesta sekä vakuuttamisesta. Talkoovarusteiksi suositellaan sään mukaista vaatetusta sekä saappaita.

Vihtijoella on talkoot sunnuntaina 18.8.2019 alkaen klo 10 alkaen. Kokoontuminen Haimoontien ja Kraatarinkoskentien risteyksessä. Talkoissa tehdään täsmätyönä etenkin kutusoraikkoja konekunnostetuille koskiosuuksille. Alueelle on vastikään lisäksi rakennettu 3 kosteikkoa vedenpuhdistustarkoituksiin ja kiinnostuneet voivat myös tutustua näihin. Ilmoittautumiset markus.penttinen10@gmail.com puh. 0407728861.

Mustapurolla Itä-Helsingissä kunnostustalkoot järjestetään lauantaina 24.8. klo 10 alkaen. Talkoissa rakennetaan eroosiosuojauksia ja lisätään suojapaikkoja kaloille. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti: jouni.simola@virho.fi.

Mellunkylänpurolla talkoot järjestetään lauantaina 31.8. klo 10 lähtien Länsimäentien varrella yhteistyössä Suomenlahden uistelijoiden kanssa. Työtä jatketaan viime vuosina aloitetulla alueella. Eroosiolle herkkiä puron penkkoja tuetaan ja parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia ja monipuolistetaan puromaisemaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: jouni.simola@virho.fi.

Mellunkylänpurolla toiset talkoot järjestetään lauantaina 7.9. klo 10.00 lähtien. Länsimäentien varrella yhteistyössä Sparta Consulting Oy:n kanssa. Työtä jatketaan viime vuosina kunnostetulla alueella Länsimäentien varrella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: jouni.simola@virho.fi.

Haaganpuron keskuspuiston osuudella talkoillaan lauantaina 21.9. klo 10.00. Talkoissa rakennetaan muun muassa kutusoraikkoja. Tarkempi paikka ja suunnitelma ilmoitetaan lähempänä talkoopäivää haaganpuro.fi- ja Haaganpuron Facebook-sivuilla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Atte Sjövall, atte.sjovall@helsinki.fi, gsm. 044 576 1393.

Mätäjoella talkoillaan lauantaina 28.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa. Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti: pekka.lindblad@kolumbus.fi.

Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti: mikael.manninen@gmail.com.

Espoon Lukupurolla talkoillaan lauantaina 5.10. klo 10.00 alkaen. Ojaksi kaivettua uomaa palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Olli Varhimo, gsm. 040 539 6663, sposti. olli.varhimo@gmail.com.

Lisäksi Vantaan Purotalkkarit järjestävät talkoot 25.7.2019 klo 17.00 Kylmäojalla, kokoontumispaikka on Virmajuurenpolun matonpesupaikka, ja 30.7.2019 klo 17.00 Vantaankosken niskalla.

Kansanedustaja Kai Mykkänen virtavesikunnostajille:
”Luvassa kultaisia muistoja!”

Purojen ja jokien kunnostaminen on saanut lisävauhtia viime vuosina. Kansanedustaja Kai Mykkänen oli kunnostamassa puroja jo 1990-luvulla.

Kai Mykkänen, minkälainen suhde sinulla on luontoon ja virtaaviin vesiin? Olet ollut mukana ympäristöyhdistystoiminnassa.

”Innostuin vaikuttamisesta lukiolaisena Laajalahden luonnonsuojelualueen pelastamisen kautta. Pian olin mukana myös purokunnostuksissa. Metsät ovat henkireikä ja virtavesien solina ja kalojen liikehdintä kirsikka kakun päällä, jos näin itsekkäästi ajattelee.”

Mitkä eduskunnassa päätettävät vesi- ja kala-asiat tulisi mielestäsi olla keskeisimpiä alkaneella hallituskaudella?

”Saimme viime vuonna selvityksen pienten, ns. tippavoimalaitosten saattamisesta normaalien kalatalousvelvoitteiden piiriin. Sen pohjalta pitäisi säätää velvoitteet, jotka johtaisivat toimiviin kalateihin tai eliöiden kulkuesteen purkuun näissä pienissä, sähköjärjestelmälle lähes merkityksettömissä kohteissa.”

”Tärkeää olisi luoda lannalle ja muulle maatalouden sivubiomassalle toimiva kiertotalousmarkkina uusiolannoitteeksi ja biokaasutukseen. Sitä kautta näitä massoja ei enää tarvitsisi ylilevittää pelloille, joilta ne valuvat vesistöihin.”

Olit mukana kunnostamassa puroja jo 1990-luvulla. Minkälaisia toimenpiteitä teitte tuolloin?

”Rakennettiin uusia soraikkoja ja kuohkeutettiin vanhoja lapioilla. Palautettiin myös uomaa muun muassa Nuuksion Pitkäjärveen laskevalla purolla.”

Minkälaisia terveisiä toivotat talkoolaisille ja virtavesikunnostajille?

”Muistot tulevat olemaan kultaisia, vaikka hikoillessa tuntuisi arkiselta.”

Kivellä, soralla ja puulla kunnostettua puroa. Kuva: Olli Toivonen