Pelastusliivipäivä muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä – Vain päälle puetut liivit pelastavat

Pelastusliivipäivän tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä ja opastaa turvalliseen vesillä liikkumiseen.

Tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut asianmukaiset pelastusliivit puettuna päälle oikein ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) koordinoiman Pelastusliivipäivän tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä ja opastaa turvallisempaan vesillä liikkumiseen.

Kesä on vesillä ja veden äärellä liikkumisen sesonkiaikaa. Vesille suunnataan liian usein varautumatta, ilman pelastusliivejä.

”Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä, mikä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Vesiliikenteessä menehtyy noin 40-60 henkilöä joka vuosi. Moni hukkuneista on ollut liikkeellä ilman pelastusliivejä”, kertoo SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Pukemattomat liivit eivät pelasta

Usein onnettomuustilanne tulee eteen äkillisesti, jolloin mukana olevista pelastusliiveistä ei ole apua, elleivät ne ole valmiiksi päällä.

”Veneen kaatumisen, yhteentörmäyksen tai esimerkiksi venepalon yhteydessä on harvoin aikaa pelastusliivin pukemiseen ennen veden varaan joutumista. Usein nopeastikin paikalle ehtinyt apu tulee liian myöhään, mikäli onnettomuuden uhrilla ei ole ollut pelastusliiviä päällään”, Heinonen painottaa.

”Tilastojen ja tutkimusnäytön perusteella voidaan sanoa, että pelastusliivien käyttöasteen lisääntyminen olisi yksi tehokkaimmista vesiliikenteen turvallisuutta edistävistä ja erityisesti hukkumiskuolemia ehkäisevistä yksittäisistä tekijöistä. ”

Pelastusliivipäivää vietetään kaikissa Pohjoismaissa

Juhannusta edeltävän viikonlopun ja tulevan parin viikon aikana muistutetaan pelastusliivien tärkeydestä vesillä liikuttaessa ja jaetaan tietoa pelastusliivien oikeaoppisesta pukemisesta.

Samana viikonloppuna 15.-16.6. eri Pohjoismaissa haastetaan ihmiset pukemaan pelastusliivit päälleen ja jakamaan kuvia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #pelastusliivipäivä.

SUH:n ja SPV:n lisäksi mukana viestimässä ja järjestämässä erilaisia tempauksia on iso joukko eri järjestöjä, viranomaisia ja yhteistyökumppaneita.

Näin valitset pelastusliivit -video
Näin huollat pelastusliivit -video