Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Aalto yliopiston koko Suomen kattavan yhteistutkimuksen mukaan vesistöihimme päätyy sulfaattia noin miljoona tonnia vuodessa. Tätä kuormitusta ei ole otettu riittävästi huomioon vesiensuojelussa. Sulfaatti voi muun muassa kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Sulfaattia päätyy vesiin fossiilisista polttoaineista, kemikaaleista, maaperästä ja lannoitteista. Kaikilla sulfaattikuormittajilla ei ole velvoitetta seurata päästöjään ja seurantaa tulisikin laajentaa. ”Monet ihmisen…

Vaikka pintavesien kemiallinen tila on juuri valmistuneen arvion mukaan huono koko Suomessa, on vesistöjen käyttö ja järvikalan syönti edelleenkin turvallista, kerrotaan Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteessa. Tiedotteen mukaan kemiallisen tilan luokittelukriteerit ovat muuttuneet ja tarkentuneet eri vesienhoitokausilla. Ensimmäisellä luokittelukierroksella vuonna 2008 lähes kaikki Suomen pintavedet olivat hyvässä kemiallisessa tilassa. Toisella luokittelukierroksella vuonna 2014 elohopea otettiin mukaan luokitteluun,…

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut kehittämisavustushaun kalastusoppaille ja muille kalastusmatkailualan toimijoille. Tavoitteena on tukea kalastusmatkailuyrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Avustusta voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta niille kalastusoppaille ja kalastusmatkailuyrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkinahäiriöitä, ja jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan. Avustusta voidaan myöntää sekä tilanneanalyysin tekemiseen että kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysissä…

Joutsan Rutalahdella virtaavalla Kiertojoella poistettiin kalojen vaellusesteitä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja UPM:n yhteishankkeessa. Vedenlaatu joessa on hyvä ja vaelluskalojen menestyminen on nyt täysin mahdollista. Rutajärven pohjoispäähän laskevan Kiertojoen alaosalla on ollut vuosikymmenten ajan kalojen vaelluksen katkaiseva tierumpu sekä kalankasvatukseen liittynyt tarpeeton ja jo hajonneen padon pohjakynnys. Kohteelle ajettiin noin 40 kuutiometriä kiveä ja mursketta, joita kaivinkone…

Lääkkeetön Itämeri -kampanja kannustaa kaikkia toimimaan Itämeren ja muiden vesistöjemme suojelemiseksi. Yksi helppo tapa huolehtia ympäristöstä on viedä vanhat ja ylijääneet lääkkeet apteekkiin. Ne eivät kuulu viemäriin tai roskikseen, sillä viemäriin joutuneet lääkkeet kulkeutuvat jätevedenpuhdistamoihin, joita ei ole suunniteltu niitä poistamaan. Lääkejäte päätyy lopulta Itämereen ja muihin vesistöihin, jossa ne pikkuhiljaa vaikuttavat eliöihin. Suurin osa…

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono. ELY-keskukset ja Suomen ympäristökeskus arvioivat pintavesien kemiallisen tilan kuuden vuoden välein. Tila-arviossa verrataan vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten…

Kaikki alaikäiset pääsevät ilmaiseksi kalastamaan arvokalakohteille lauantaina 5. syyskuuta. Vapapäivä-tapahtuma järjestetään tavallisesti kesäloman alun kunniaksi. Tänä vuonna kalastuskohteet avataan lapsille koulujen alkamisen kunniaksi. Kohteilla noudatetaan turvallisuusohjeita. Metsähallitus avaa tapahtumaa varten 36 kalastuskohdetta eri puolilla Suomea. Niistä 12 kohteella on paikalla Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) järjestämät ohjaajat. Ohjattuja kohteita on Salossa, Hämeenlinnassa, Ikaalisissa, Kivijärvellä, Mikkelissä, Lieksassa,…

Pitkän SM-kisatauon jälkeen mitaleista päästiin jälleen kisaamaan 15.8. Etelä-Savossa Joroisten Joroisselällä järjestetyssä SM-veneongessa. Auringonpaiste ei kalan syöntiä haitannut, vaan kaikkien kilpailijoiden yhteistulos oli reilusti yli 100 kiloa. Yli 40 kilon saaliiseen yltivät ainoastaan kilpailun ylivoimaiset voittajat Mika Hämäläinen ja Antti Tuomainen Varkaudesta. Kisan kakkospaikasta käytiin tiukempi kamppailu, sillä toiseksi sijoittuneiden varkautelaisten Asa ja Pertti Palhomaan…

Iijoen Haapakosken voimalaitokselle on suunniteltu lohen ja taimenen vaelluspoikasten (smoltti) alasvaellusväylä. Voimalaitoksen yläkanavaan kesällä 2019 asennettu smolttien ohjausaita ja nyt suunniteltu väylä muodostavat yhdessä alasvaellusreitin smolteille. Väylän rakentamisurakka on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Väylän yhteyteen rakennetaan myös kiinniottolaite, jonka avulla smoltteja voidaan pyytää seurantatutkimuksia ja ylisiirtoja varten. Alasvaellusväylän alkuosaan suunniteltiin kiihtyvä virtaus. ”Tarkoituksena on, että…

Mikromuoveja esiintyy kaikkialla vesistöissä sekä kaloissa, simpukoissa ja pohjaeläimissä. Mikromuovit aiheuttavat vesieliölle stressiä ja voivat altistaa ne haitta-aineille. Tulokset selvisivät juuri päättyneessä MIF-hankkeessa, jossa kehitettiin myös mikromuovien tutkimusmenetelmiä. Suomen Ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa kaikista tutkituista eliöryhmistä löytyi mikromuoveja. Eniten mikromuoveja kertyy tutkimusten perusteella sinisimpukoihin, jotka suodattavat vettä saadakseen ravintoa. Vähäisempiä määriä löydettiin merenpohjan…