Ympäristöministeriö pyytää kansalaisilta evästystä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian laadintaan. Kommentteja voi lähettää 31.5.2021 saakka Otakantaa.fi -palvelussa. Kyselyssä voi tehdä myös omia ehdotuksia strategiatyön tueksi. ”Luonnossa oleilun tärkeys on kirkastunut entisestään koronapandemian aikana. Lähiluonto löytyy ihan kodin läheltä ja tuo virtaa arjen keskellä. Toivon, että mahdollisimman moni innostuu antamaan ehdotuksia virkistysstrategiatyön tueksi. Lähes kaikki suomalaiset virkistäytyvät…

Jukka Itkosen uutuusteos Terveiset ulapalta – Runoja vesiltä (Lasten Keskus) tarjoilee nimensä mukaisesti runoja, joissa ollaan vesillä ja haistellaan suolaisia tuulia. Satoja miljoonia vuosia vanha trilobiitti, onnellinen onkimies sekä sadepisaroiden laaja suku tuovat terveiset ulapalta Itkosen lämpimän humoristiseen ja oivaltavaan tyyliin. Uusien runojen matkassa liikutaan järvillä, merillä, lammilla, puroilla ja lähteillä. Joskus on tyyntä, joskus…

Fortumin ja Oulun Energian selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi. Voimalaitosten yhteydessä sijaitsevien seitsemän tarkastelukohteen joukkoon lukeutuvat muun muassa Fortumin Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat sekä Oulun Energian Oulun kaupungin keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma. Sweco Rakennetekniikka Oy:n toteuttama selvitys…

Koitajoen kalatalousalue ja Tornator ennallistavat yhteistyössä Ilomantsin Mekrijärven Sammalpuronsuon ja Kiukoisensuon. Ennallistamistyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, kerrotaan Tornator Oyj:n tiedotteessa. Ennallistettava alue sijaitsee Tornatorin maalla ja alueen koko on yhteensä 84 hehtaaria. Sammalpuronsuo ja Kiukoisensuo ovat olleet pääosin puuttomia avosoita, joilla on esiintynyt erityisesti nevarämeita sekä isovarpurämeitä. Kohteet…

Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistutkimus osoitti virikekasvatuksella olevan myönteisiä vaikutuksia kalojen hyvinvointiin. Tutkimuksessa selvisi, että järvivedestä peräisin olevien kivien käyttö virikkeinä kasvatusaltaissa paransi merkittävästi lohikalojen selviytymistä bakteeritaudista. Kalat selvisivät taudista paremmin kuin altaissa, joissa oli puhtaita kiviä tai joissa ei ollut kiviä lainkaan. Lisäksi kivien määrän kasvattaminen alensi taudin haitallisuutta. Tuloksia voidaan hyödyntää kasvatuskaloissa…

Kouvolan kaupunki on mukana Luonnonvarakeskus (Luke) pilottihankkeessa, jossa tutkitaan järviruo’osta tehdyn suodattimen kykyä poistaa hulevesistä mikromuovia. Hanke yhdistää niin paikallista osaamista, kaupungin aktiivisuutta kuin uutta tutkimustakin. Kouvolan ruokosuodattimet sijaitsevat Maijanaron massapankin purkuojassa ja Paskolammen purkuojassa, jonka läpi virtaavat lumenkaatopaikalla sulavat aurauslumet. Paskolammelta suodattimen läpi suodattuva vesi laskee Myrkkyojan ja Natura-alueen kautta Kymijokeen. Luke maksoi lumenkaatopaikan…

Kuopiolainen Marko Röppänen päätti heti saatuaan 1,7 kilon kehuahvenen vapauttaa sen sekä ilmoittaa kalan myös suurkalarekisteriin. Syykin oli siihen selvä: Hän halusi teollaan kannustaa muitakin kalastajia kalojen ja erityisesti isojen ahventen vapauttamiseen. Marko korostaa myös, ettei hän pääasiallisesti tavoittele kalareissuillaan isoja kaloja, vaikka toki niitäkin on hänestä aina välillä mukava saada. Tärkeintä sen sijaan ovat…

Uusi asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Kun edellinen asetus oli voimassa 14.4.2021 asti, Saimaalla ei siis ole tällä hetkellä voimassa olevia kalastusrajoituksia saimaannorpan suojelemiseksi. Onneksi kalastuslaissa on kuitenkin sopimusmenettely, joka turvaa saimaannorppaa. Alueen osakaskunnat ja muut vesialueen omistajat ovat sopimusten nojalla sitoutuneet norppaturvalliseen kalastukseen ja kalastuksen rajoittamiseen omilla alueillaan….

Vapaaehtoisen päästökompensoinnin hyväksyttävyys ja päästöjen vähentäminen kompensaatiohankkeiden avulla edellyttävät yhtenäisiä toimintatapoja päästövähennysyksiköiden tuottamisessa ja käytössä. Lisäksi tarvitaan linjauksia kotimaisten päästökompensaatioiden käytöstä kunnissa sekä päästökompensaatioiden suhteesta valtion ilmastotavoitteisiin erityisesti maankäyttösektorilla. Tarpeet tulivat ilmi Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvityksestä, jossa tarkasteltiin vapaaehtoisen päästökompensoinnin nykytilannetta ja roolia suomalaisten toimijoiden ilmastonmuutoksen hillintätyössä. Tutkijat selvittivät esimerkiksi sitä, millaisilla hankkeilla päästövähennysyksiköitä tuotetaan…

Tutkija Ari Saura on vuoden 2021 kalamies. Lounaisrannikolla operoiva Jani Ollikainen sai puolestaan vuoden kalastusoppaan 2021 tittelin. Huomionosoitukset jaettiin lauantaina Kotkan Maretariumissa. Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kokoama arvovaltainen, kalastusalan toimijoista koostuva raati on valinnut Vuoden kalastusoppaan ja kalamiehen vuodesta 2000 lähtien. Molemmat huomionosoitukset ovat tunnustuspalkintoja merkittävästä työstä suomalaisen kalastuskulttuurin eri saroilla. Ari Saura on tehnyt merkittävän…