Merentutkimusalus Arandan talviseurantamatkalla tammi-helmikuun vaihteessa todettiin merkittäviä muutoksia Suomenlahden tilassa. Itäisimpiä havaintoasemia lukuun ottamatta Suomenlahden vesimassa oli tammikuun lopulla Hangon tasalle asti sekoittunut paikoin jopa 100 metrin syvyyteen asti. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedotteen mukaan sekoittuminen oli keskimääräiseen ajankohdan tilanteeseen verrattuna harvinaisen voimakasta. Tämä ilmeni kaikissa mitatuissa vedenlaadun ominaisuuksissa: lämpötilassa, suolaisuudessa, happipitoisuudessa ja ravinteiden pitoisuuksissa. Vesipatsaan…

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) median välityksellä keräämien ennakkotietojen mukaan helmikuussa hukkui 4 ihmistä. Kaikki hukkuneet olivat miehiä. SHU:n tiedotteen mukaan kaksi hukkumista tapahtui jäihin vajoamisen seurauksena ja kahdessa tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Yksi hukkumisista tapahtui ulkomailla. Lumitilanteen ja lämpötilojen suhteen varsin kaksijakoinen talvi on taittumassa kohti kevättä. Siellä missä vesistöt ylipäätään ovat…

Suomen upea luonto ja vesistöt avaavat moninaisia mahdollisuuksia kehittää suomalaista matkailutarjontaa. Keski-Suomi taas on erinomainen ympäristö tuottaa matkailukalastukselle uudenlaisia palveluja kotimaisille sekä kansainvälisille matkailijoille ja sitä kautta tuoda lisätuloja paikallisille yrityksille ja alueen toimijoille. Keski-Suomessa syyskuussa 2019 käynnistynyt Matkalla kalaan -hanke tarttuu näihin mahdollisuuksiin luomalla alueelle matkailukalastuksessa tarvittavia rakenteita ja auttamalla eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen…

Valtioneuvosto on antanut asetuksen Tenon kalastussääntöön ensi kaudelle tehtävistä tarkistuksista. Muutos lasten lupakäytännössä tuo helpotusta kalastukseen lastenlasten kanssa. Muut muutokset kalastussääntöön ovat vähäisiä. Suomi ja Norja allekirjoittivat 24.3.2020 Tenon kalastussäännön muutoksia koskevan pöytäkirjan. Valtioneuvosto hyväksyi pöytäkirjan ja antoi asetuksen Tenon kalastussääntöön torstaina 26.3. Tenojoen vesistön yläosan lohikantoja pitää elvyttää vielä useita vuosia, jotta ne saadaan…

Kulunut talvi on ollut sääolosuhteiltaan vähintäänkin poikkeuksellinen, ainakin eteläisemmässä Suomessa. Jäätä ei ole ollut nimeksikään, vettä vihmoo alas tämän tästä ja myrskytuuli vinkuu ikkunoissa. Pilkkimiesten ja -naisten hermot ovat olleet koetuksella. Kaipuu rakkaan harrastuksen pariin pilkkijäille on ollut käsin kosketeltavaa. Talven mittaan jouduttiin perumaan mittava määrä pilkkikilpailuja ja muita -tapahtumia jään puutteen vuoksi. Osansa kurimuksesta…

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista kaudelle 2020 ja keväälle 2021. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2020 alkaen. Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2020 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2019. Ainoat uudet määräykset koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen…

Etelä-Savossa on saatu päätökseen valtakunnallisesti ainutlaatuinen hanke, jossa yhdistettiin 458 vesialueen osakaskuntaa 19 suureksi osakaskunnaksi. Operaatio on mittakaavassaan ainutlaatuinen koko valtakunnassa. Suuret vesialueiden osakaskunnat pystyvät muun muassa myymään kalastuslupia keskitetysti laajoille alueille. Metsähallituksen hallinnoima hanke yhdisti Etelä-Savon kalavesiä kolmen vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää osakaskuntia 50 000 hehtaarin alueella, mutta lopulta yhdistettyjä…

Kuva Suomen meriympäristön roskaantumisesta on tarkentunut Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä. Asutuksen lähellä sijaitsevilla rannoilla paljaalla silmällä nähtävistä roskista 90 prosenttia on erilaisia muovi- ja vaahtomuovituotteita ja yleisin muoviroska on tupakantumppi. Mikromuovin lähteistä merkittävin on tieliikenne. Roskaantuminen on yksi maailmanlaajuisista meriympäristöä uhkaavista ongelmista. Suomen meriympäristön roskaantumisesta ei ole kuitenkaan ollut saatavilla riittävästi tietoa roskaantumista hillitsevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi….

Koronavirus vaikuttaa monin tavoin yhteiskunnan toimintaan. Luonnonsuojelua voidaan kuitenkin jatkaa monella rintamalla – yhtenä esimerkkinä tästä on viime viikolla WWF:n Inkoossa käynnistynyt kosteikon rakentaminen. Itämerta voidaan auttaa rakentamalla kosteikoita, jotka pidättävät rehevöittäviä ravinteita pesusienen lailla. Yleensä kosteikoita rakennetaan peltojen yhteyteen, mutta parhaillaan WWF rakentaa noin hehtaarin laajuista metsäkosteikkoa Inkooseen Uudellemaalle. Kosteikko estää rehevöittävien ravinteiden valumisen…

Vuoden Kalakauppa -kilpailun voittaja Food Market Herkku Helsinki sai anonyymin tuomariston parhaat pisteet sekä keräsi valtavan äänimäärän yleisöäänestyksessä. Voitokkaita kriteereitä olivat mm. inspiroivin esillepano, lähikalan osuus tiskin valikoimassa sekä erottuva asiakaspalvelu. Yleisön suosikiksi nousi Kalaherkut Nygren Tampereelta, joka keräsi suurimman äänisaldon. Niin voittajakauppa Food Market Herkku Helsinki kuin yleisön suosikki Kalaherkut Nygren keräsivät valtavat äänimäärät…