Maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen ennustetaan entisestään kasvavan ilmastomuutoksen edetessä. Yksi keino valumavesien puhdistamiseen suuressakin mittakaavassa voisi olla uppopuupuhdistamo. PuuValuVesi-hankeessa puupuhdistamoja aletaan testata viidellä valuma-alueella eri puolilla Suomea. Aiemmin puhdistamoja on testattu muun muassa turvemetsien laskeutusaltaissa. Tulosten mukaan puupuhdistamo vähensi tulva-ajan kiintoainekuormitusta lähes 80 prosenttia. ”Ilmastonmuutoksen edetessä valunta- ja kuormitushuiput äärevöityvät ja nykyiset vesiensuojelukeinot uhkaavat jäädä…

Turun kaupunki on kunnostanut Vähäjoen alimman kosken, joka sijaitsee Koroistenniemen kohdalla, juuri ennen Vähäjoen yhtymistä Aurajokeen. Kunnostuksen tavoitteena oli koskialueen ekologisen ja kalataloudellisen tilan parantaminen. Kunnostus toteutettiin asukkaiden toiveesta. Vähäjoki saa alkunsa Paattisilta ja on yläosiltaan nimeltään Paattistenjoki. Aikoinaan vedenottoa varten joki on padottuna Maarian altaaksi, jonka jälkeen joki jatkaa matkaansa noin kuuden kilometrin verran…

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina vuoden 2022 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen päätökseen. ”Nyt hyväksytty ratkaisu on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Itämeren lohikantojen tilanne paranee edelleen. Neuvosto päätti kieltää kaupallisen lohenkalastuksen Itämeren pääaltaalla ja myös vapaa-ajan kalastusta rajoitetaan pääaltaalla merkittävästi….

Teksti ja kuva: Rami Renko Todennäköisesti yksi vuoden 2021 suurimmista uisteluhauista saatiin Pohjoisen Keski-Suomen vetouistelu-cupissa (PKS cup) lauantaina 9. lokakuuta Saarijärven Pyhäjärveltä. Kalan kelaajana ja veneen kipparina toimi Rami Renko ja Jari Hernesniemi sekä Teemu Ylihärsilä olivat vahvasti osallisena kalan veneen saattamisessa. Kala saatiin uistelukilpailun loppupuolella klo 14.30 kisa-ajan ollessa 10-16. Hauelle maistui 18 cm…

Metsähallitus jatkaa Oulujärven retkeilyalueen kehittämistä. Suunnitteilla on erityisesti Manamansalon retkeilymahdollisuuksien parantaminen. Oulujärven saarten retkeilyrakenteet on kesällä 2021 urakoitu kuntoon. Oulujärven retkeilyalueella aloitetaan ensi vuonna pitkän aikavälin kehitystyö. Suunnitteilla on uusia retkeilyreittejä erityisesti Manamansaloon. Tällä hetkellä Manamansalossa on paljon polkuverkostoa, mutta reittejä ei ole merkitty. Reittejä on tulossa sekä patikoijille että pyöräilijöille. Leirintäalueen läheisyyteen rakennetaan uusi…

Uudenkaupungin Cafe Aittaranta tarjoaa hienot puitteet kauden Jigi Cupin 2021 päätöskilpailulle. Samalla on kyseessä cupin historian ensimmäinen haukikilpailu. Kohdekalana ainoastaan hauki ja alamittana 70 cm. Kaikki alamitan ylittävät hauet mitataan ja pisin yhteistulos voittaa. Samaa kalaa ei hyväksytä kuin kerran. Kilpailu alkaa paraatilla kaupungin halki ja odotettavissa onkin yleisöä sankoin joukoin saattamassa kilpailijoita matkaan. Liikkeelle…

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut Hangon Täktomissa kahden kosteikon rakennuttamisen. Suoraan mereen laskevan uoman yhteyteen rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Hangon Täktomiin rakennettavien kosteikkojen yhteenlaskettu pinta-ala on 2,3 hehtaaria ja ne käsittelevät valumavesiä 150 hehtaarin alalta. Kosteikot toteutetaan osana WWF:n johtamaa RANKKU-hanketta. ”Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Se näkyy esimerkiksi myrkyllisinä…

Suomessa on kutsuttu kokoon uusi vaikuttajaverkosto Kalakumous, jonka avulla halutaan lisätä erityisesti kotimaisen kalan käyttöä. Tästä hyötyisi koko yhteiskunta, koska kalan syöminen on hyväksi terveydelle, ympäristölle ja ilmastolle. Maa- ja metsätalousministeriö kutsui koolle laajan joukon kotimaisesta kalasta innostuneita vaikuttajia. Edustettuna on tutkimus, media, ravintola-ala, elinkeino, kauppa ja ympäristöpuoli. Pelkän puhumisen ja papereiden laatimisen sijaan ryhmä…

Kertomalla mielipiteesi Vapaa-ajan Kalastaja -lehdestä voit myös voittaa lehden lukijamatkan. Vastaajien kesken arvotaan lisäksi viisi viehepakettia. Kerro esimerkiksi, mistä pidät tai mikä ärsyttää Vapaa-ajan Kalastaja -lehdessä. Näin voimme tehdä yhä paremmin Sinua palvelevaa lehteä! Vapaa-ajan Kalastajan lukijatutkimukseen pääset vastaamaan internet-osoitteessa: mediatum.fi/vapaa-ajankalastaja Vastausaikaa on 18.10.2021 asti. Kiitos vastauksistasi!

Lohikalojen IHN-tautia on löytynyt Ahvenanmaalla uuden pitopaikan kirjolohista alle 10 kilometrin päässä edellisistä tartuntapaikoista. Tartunta varmistui valvontavyöhykkeellä sijaitsevassa pitopaikassa otetuista seurantanäytteistä. Tapauksen vuoksi Ruokavirasto muuttaa aiemmin perustettua vyöhykettä. Taudin hävittäminen kolmessa aiemmassa tartuntapaikassa on edennyt hyvin. IHN-tauti on viruksen aiheuttama vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti (infectious haematopoietic necrosis), joka on lakisääteisesti vastustettava, vakava kalatauti. Ahvenanmaalle IHN-tautia aiheuttava…