Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tukee erityisesti Saaristomeren tilan parantamista – investointien rahoituskriteerit uudistuivat

Kokeiluohjelma rahoittaa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita (TKI) että tuotannon käynnistämiseen liittyviä investointeja. Uusi Saaristomeri-painotus huomioidaan ainoastaan investointihakemusten arvioinnissa. Kuva: Adobe Stock.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on uudistanut rahoituskriteerejään ja painottaa nyt sellaisia investointeja, jotka edistävät ravinnekierrätystä Saaristomeren alueella tai jotka ovat monistettavissa sinne. Tämä tukee Orpon hallituksen Saaristomeriohjelman tavoitteita.

”Ravinteiden kierrätys on avain Saaristomereen päätyvän ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on tärkeä väline tässä työssä. Kotimaiset kierrätysravinteet parantavat myös huoltovarmuutta, sillä ne vähentävät riippuvuutta tuontilannoitteista. Lisäksi syntyy uutta liiketoimintaa”, toteaa erityisasiantuntija Sanna Tikander maa- ja metsätalousministeriöstä.

Investointituki tarkoitettu pk-yrityksille

Kokeiluohjelma rahoittaa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita (TKI) että tuotannon käynnistämiseen liittyviä investointeja. Uusi Saaristomeri-painotus huomioidaan ainoastaan investointihakemusten arvioinnissa.

Investointituki on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka aikovat käynnistää pitkälle jalostettujen lannoitevalmisteiden tuotannon lannasta tai biokaasulaitoksen rejekteistä. Tukea voi saada kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin.

Seuraavat hakujaksot päättyvät huhtikuun ja syyskuun lopussa

Valtakunnallinen rahoitus on ollut aiemminkin haettavissa Saaristomeriohjelmaa tukeviin toimiin, mutta nyt Saaristomeriohjelma on omana valintaperusteenaan investoinneissa. Kokeiluohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka arvioi tukihakemukset pisteyttämällä.

Rahoitusvalinnassa muun muassa arvioidaan, miten investointi vauhdittaa biokaasu-, lannankäsittely-, ravinnekierrätys- ja hiilensidonta-alan kehitystä yleisesti ja samalla hyödyttää Saaristomeren valuma-alueen ravinteiden kierrätystä.

Tuotannon käynnistämiseen liittyviin investointeihin on käytettävissä vuotuinen 600 tuhannen euron määräraha vuosille 2024–2027. TKI-hankkeisiin on käytettävissä noin 4 miljoonaa euroa vuoden 2025 loppuun asti. Seuraavat hakujaksot päättyvät 30.4. ja 30.9.2024 klo 16.15.

Ainutlaatuinen tilaisuus kehittää uusia ratkaisuja biomassojen kierrätykseen

”Kokeiluohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää uusia ratkaisuja biomassojen ravinteiden kierrätykseen. Nyt kannattaa hyödyntää rahoitusmahdollisuus. Kannustan ottamaan yhteyttä hankeideoista matalalla kynnyksellä”, asiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Viime vuonna kokeiluohjelma myönsi tukea TKI-hankkeisiin 1,2 miljoonaa euroa ja investointeihin 5,2 miljoonaa euroa.