Vältä jäällä liikkumista saimaannorpan pesimäalueilla ja turvaa kuutin henkiin jääminen – pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu

Saimaannorppia Rääkkylässä lokakuussa 2019. Kuva: Jari Kontiokorpi/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Vältäthän jäällä liikkumista saimaannorpan pesimäalueilla. Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä, jopa askelten tärinästä. Saimaannorpan häiriöherkin pesimäaika kestää tammikuusta huhtikuuhun.

Saimaannorpan pesimärauha häiriintyy helposti vieraista äänistä, jopa askelten tärinästä. Ne aiheuttavat pakoreaktion. Emon usein toistuvat pakoon sukeltamiset haittaavat imetystä, minkä seurauksena poikasen vieroituspaino jää alhaiseksi ja hengissä säilymisen mahdollisuus pienenee. Kuutin usein toistuvat sukeltamiset voivat aiheuttaa kuutin kylmettymisen ja kuoleman.

Pesinnän kannalta erityisen haitallista on moottorikelkkailu, sillä kelkan melu kantaa kauas. Nopeasti liikkuva kelkkailija saattaa pahimmillaan häiritä useitakin pesiviä norppia yhdellä ajelulla.

Kartat helpottavat ottamaan huomioon pesivät norpat

Metsähallitus on julkaissut saimaannorpan tärkeimmät pesimäalueet kartoilla. Luodot ja rantakinokset on syytä kiertää koko Saimaalla, mutta näillä kaikkein tiheimmän pesinnän alueilla häiriöriskin minimointi on erityisen tärkeää.

Jokaisen jäällä liikkuvan vastuulla on, miten pesintä lopulta onnistuu, selviääkö kuutti ensimmäisistä kuukausistaan. Kartoilta on helppo katsoa omat lähivedet ja liikkua niin, ettei tietoisesti eikä tietämättään aiheuta häiriötä kinoksissa synnyttäville ja imettävälle norpille.