5/2023 Kalastusharrastusta on edistettävä, ei heikennettävä

Esitämme 18–20-vuotiaiden kalastonhoitomaksun hinnan alentamista 20 euroon. Kuva: Heidi Pernu.

Parhaillaan vireillä oleva kalastuslain muutos velvoittaisi 65–69-vuotiaat jatkossa maksamaan kalastonhoitomaksun. Järjestömme varoittaa yhdessä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa muutoksen negatiivisista vaikutuksista ikäihmisten virkistäytymismahdollisuuksiin kalavesillä. Kalatalouden rahoitusta tulee ja voidaan vahvistaa muilla keinoin.

Emme me, eivätkä Eläkkeensaajat kannata maksuvelvollisuuden yläikärajan muuttamista. Kiinnitämme huomiota siihen, että samalla kun hallitusohjelmaan on kirjattu liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen sekä kotimaisen kalan kulutuksen lisääminen, on hallitus tällä lakimuutoksella rakentamassa esteitä niiden edistämiseen ikäihmisten kohdalla. Ikäihmisten liikuttajana sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tuottajana terveellistä kalaruoanhankintaa unohtamatta on kalastusharrastuksella oma erittäin merkittävä roolinsa, jota pitää tukea, eikä heikentää.

Vaikka kalatalouden rahoituksen tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta, ei asian ratkaisemiseksi ole käyty keskusteluja alan toimijoiden kesken. Hallitusohjelman mukaan ikäihmisiltä kerättävät rahat käytettäisiin kalakantojen hoitoon ja istutuksiin, mikä paljastaa lakiesityksen todellisen taustan. Istutukset eivät ole voimassa olevan kalastuslain hengen mukaista kalavesien hoitoa.

Ikäihmisten verottamisen sijaan ratkaisut löytyvät nykyisten maksuvelvollisten, eli 18–64-vuotiaiden joukosta. Heidän saamistaan enenevästi kalastusharrastuksen ja luvanmaksajien piiriin on edistettävä kaikin tavoin. Olemme moneen otteeseen esittäneet yleiskalastusoikeuksien laajentamista paljon toivottujen lisälupien myynnin kautta. Varsinkin rannikolla ja eteläisessä Suomessa on pirstoutuneen vesialueiden omistuksen takia heikosti paikallisia lupia tarjolla. Lisäksi kaikille maksuttomissa onginnassa ja pilkinnässä käytettävien välineiden sallittu määrä on nykyisessä kalastuslaissa supistettu yhteen.

Uutena ehdotuksena järjestömme esittää 18–20-vuotiaiden kalastonhoitomaksun hinnan alentamista 20 euroon. Vaikka kolmannes nuorisosta kalastaa, vain 1 400 täysi-ikäistyvää nuorta ostaa kalastonhoitomaksun vuosittain. Selvä hinnan alentaminen kannustaisi lisää nuoria aikuisia terveelliseen kalastusharrastukseen. Harrastajien määrän kasvaessa myös kalastonhoitomaksukertymä kääntyisi nousuun.

Kireitä siimoja syksyn kalavesille!

Jaana Vetikko