Paras luontoteko 2021–2022 oli Hiitolanjoen ennallistaminen – kannustava esimerkki muille virtavesien ennallistajille

Kunnostettua Lahnasenkoskea Rautjärven Hiitolanjoella. Kuva: Mikko Nikkinen.

Hiitolanjoen ennallistaminen valittiin Paras luontoteko 2021–2022 –kilpailun voittajaksi. Hankkeessa tehtiin vaikuttavaa työtä ja saavutettiin merkittäviä tuloksia luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Kunniamaininnan kilpailussa sai naalin palauttaminen Suomen luontoon. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen kansallinen komitea järjesti kilpailun tänä vuonna yhdeksättä kertaa.

”Hiitolanjoen ennallistaminen sekä kunniamaininnan saanut naalin suojelutyö ovat erinomaisia esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä luonnon hyväksi sekä paikallisista, konkreettisista teoista, joilla voimme vaikuttaa luonnon tilaan. Hiitolanjoen onnistunut hanke virtavesien vapauttamiseksi auttaa myös työssä Palokin koskien ennallistamiseksi, jota hallitus on sitoutunut edistämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa”, sanoi palkinnon luovuttanut ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Luonnon tilaa parannettu merkittävästi

Hiitolanjoen patojen purkamisella on saavutettu merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen tulokset ovat olleet seurantatutkimusten mukaan erinomaisia: äärimmäisen uhanalaisen järvilohen poikasia on havaittu joessa runsaasti heti patojen purun jälkeen.

Luonnon tilan parantamisen lisäksi alueella on luotu ihmisille virkistysalueita luontoa kunnioittaen. Hankkeessa on tehty myös vaikuttavaa viestintätyötä koskien virtavesien ennallistamista.

Vesivoiman tuotannon kannalta vähämerkityksisten patojen purku ja jokiuoman ennallistaminen hyödyttävät pitkäkestoisesti koko ekosysteemiä. Toimista hyötyvät samanaikaisesti vaelluskalat, muu virtavesilajisto sekä uhanalaiset virtavesiluontotyypit.

Rohkea, yhteistyöllä toteutettu hanke

Raati kuvailee Hiitolanjoen ennallistamishanketta rohkeaksi, useiden toimijoiden yhteistyöllä toteutetuksi hankkeeksi, joka toimii kannustavana esimerkkinä myös muille virtavesien ennallistajille. Hankkeessa on saavutettu nopeasti laajoja, myönteisiä vaikutuksia. Ekosysteemin elpymisestä on iloa myös alueen asukkaille muun muassa jokivarren virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuessa. Ennallistaminen edistää osaltaan luontomatkailua ja tuo alueelle myös työtä.

”Paras luontoteko -tunnustus on upea päätös tänä syksynä päättyneelle kolmen voimalaitoksen padon purkamiselle ja kosken ennallistamiselle, jonka Rautjärven kunta asetti tavoitteeksi 25 vuotta sitten. Paras kiitos on kuitenkin lisääntyvä Laatokan järvilohikanta. Yhteistyö julkisten ja yksityisten rahoittajien sekä viranomaisten ja järjestöjen kanssa on mahdollistanut hankkeen toteuttamisen, mutta ilman Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön panosta maaliin ei olisi päästy”, kiittelee Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila.

Hiitolanjoen ennallistamishankkeessa on ollut mukana useita eri tahoja: työhön ovat antaneet panoksensa muiden muassa luontoharrastajat ja kalastajat, kalatalous- ja vesistöasiantuntijat, rahoittajat, suunnittelijat sekä työn käytännön toteuttajat. Myös vapaaehtoisilla on ollut merkittävä rooli osana hanketta.