Ritakosken padon purku on käynnistymässä – Hiitolanjoen viimeisenkin voimalan turbiini pysähtyy heinäkuun lopussa

Ritakosken padon purkaminen alkaa heinäkuun lopussa. Padon purkamisen lisäksi koski muotoillaan vaelluskaloille sopivaksi elin- ja kutualueeksi. Kuva: Sini Javanainen.

Ritakosken voimalan turbiini pysähtyy 31.7.2023. Tämän jälkeen Kokkolanjokenakin tunnetun Hiitolanjoen voimalat eivät tuota enää sähköä. Voimalan pysähtymisen jälkeen turbiinit poistetaan, ja vesi juoksee vielä padonpurku-urakan ajan voimakanavan läpi.

Kosken ennallistus toteutetaan samalla periaatteella kuin Kangaskoskella ja Lahnasenkoskella: kosken yläosaan rakennetaan rautatiesillan ja VT6:n sillan väliin pohjakynnys, joka pitää yläpuolella Uudensillansuvannon vedenpinnan aiemmalla tasolla.

Koski muotoillaan vaelluskaloille sopivaksi elin- ja kutualueeksi soraa ja isompia kiviä koskeen ajamalla. Työn pääurakoitsija on Destia Oy.

Retkeilijöille tulee näköalapaikat ja uusi silta kuten Lahnasenkoskella. Esteetön polkuyhteys kevyenliikenteenväylältä Ritakoskelle rakennetaan VT6:n alitse.

Työt valmistuvat joulukuuhun mennessä

Työmaan valmistelut alkavat tällä viikolla, jolloin Ritakoskentie suljetaan VT6:n suunnalta koko urakan ajaksi. Työmaa valmistuu joulukuuhun mennessä. Siihen asti kaikki ulkopuolinen liikkuminen Ritakosken alueella on kielletty.

Kangaskoskelle ja Lahnasenkoskelle pääsee Kangaskoskentien kautta, Lahnasenkoskelle Kangaskoskelta Ritakoskentietä ajaen. Myös Lahnasentie on taas kunnostettuna käytössä Änkilänsalon puolella.