Kalatalouden kannattavuus parani kokonaisuudessaan vuonna 2018 – runsaasti investoineet kiertovesikasvattajat tekivät lähes 10 miljoonan euron tappion

Kalatalouden eri toimialojen reaaliset tuotot merialueella vuonna 2018.

Kalatalouden toimialojen kannattavuus parani vuonna 2018 vesiviljely-yrityksiä lukuun ottamatta. Kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 964 miljoonaa euroa ja ala työllisti 2 406 henkilötyövuotta.

Jalostus ja kalakauppa ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteen mukaan edelleen kalatalouden keskeisimmät toimialat, sillä tuotoista lähes 90 prosenttia syntyi kalanjalostuksessa sekä kalan tukku- ja vähittäiskaupassa. Nämä toimialat myös työllistivät lähes 80 prosenttia alan työvoimasta.

Kannattavuus parani vesiviljely-yrityksiä lukuun ottamatta kaikilla kalatalouden toimialoilla. Kalanjalostusyritykset tekivät viime vuoden tapaan suurimman nettotuloksen, 13,3 miljoonaa euroa. Kalastusyritykset puolestaan paransivat trooliyritysten vetämänä nettotulostaan vuodesta 2017 jopa 72 prosenttia ja tekivät 9,4 miljoonan euron nettotuloksen.

Kiertovesikasvattajille lähes 10 miljoonan euron tappio

Vesiviljely-yritysten kannattavuus heikkeni merkittävästi ja kiertovesikasvattajat tekivät lähes 10 miljoonan euron tappion. Investoinnit kiertovesikasvatukseen jatkuivat: alan nettoinvestoinnit olivat yli 25 miljoonaa euroa.

”Kalatalouden toimialojen kokonaistuotot olivat 964 miljoonaa euroa. Kalanjalostajat paransivat tuottojaan 11 prosenttia ja tekivät jälleen kalatalouden suurimmat tuotot, 397 miljoonaa euroa. Muilla toimialoilla tuotot laskivat tai pysyivät lähes ennallaan”, kertoo tutkija Markku Kärnä Luonnonvarakeskuksesta.

Suurin osa kalastusyrityksiä

Luken Kalatalouden kannattavuustilaston mukaan kalataloudessa toimi 1 506 yritystä vuonna 2018. Tilaston tiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat merialueen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, tukkukaupan ja vähittäiskaupan aloilla. Sisävesikalastusyrityksiä tilasto ei toistaiseksi sisällä.

”Suurin osa kalatalouden yrityksistä oli kalastusyrityksiä ja näistä valtaosa oli liikevaihdoltaan pieniä rannikkokalastusyrityksiä. Kalanjalostus, kalan tukkukauppa ja kalaan erikoistunut vähittäiskauppa tekivät kuitenkin yhdessä lähes 90 prosenttia kalatalousalan tuotoista”, Kärnä selvittää.

Kalatalous on hyvin keskittynyttä

Jalostus ja kalakauppa ovat hyvin keskittyneitä toimialoja eli kymmenen suurinta yritystä tuottaa selvästi yli 80 prosenttia toimialan kokonaisliikevaihdosta. Myös vesiviljelyssä kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaisliikevaihdosta oli yli puolet.

Kalatalous työllisti 2 406 henkilötyövuotta. Tämä on neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kalanjalostus työllisti eniten: 34 prosenttia koko toimialasta. Kalan tukku- ja vähittäiskaupan osuus työllisistä oli 43 prosenttia. Alkutuotannon eli kalastuksen ja vesiviljelyn osuus puolestaan oli 23 prosenttia.