Kipsihaku auennut koko maassa: Kipsikäsittely on maanviljelijän maksuton, turvallinen ja tehokas vesiensuojelukeino

Kartalla näkyvät vihreänä alueet, joilla on kipsitukikelpoisia peltoja. Saaristomeren vaikutusalue on rajattu.

Peltojen kipsikäsittelyn ja kipsineuvonnan haku on auennut koko maassa. Kipsikäsittely on viljelijälle maksutonta ja verovapaata eikä vaikuta maataloustukiin.

Kipsin hakuun soveltuvia alueita on Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla.

KIPSI-hankkeen karttapalvelusta voi tarkastaa, sijaitsevatko omat peltolohkot kipsitukikelpoisella alueella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on koordinoinut KIPSI-hanketta Saaristomeren valuma-alueella vuodesta 2019 alkaen, ja vuonna 2022 kipsihaku laajeni koko rannikkoalueelle. Kipsin levitys rahoitetaan EU:n elpymisvälineen ja Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.

Kipsihaku oli viime kesänä vilkasta

Kipsihaku oli viime kesänä vilkasta. Nousseet kustannukset ja yllättävän suuret hakumäärät johtivat siihen, että tällä hakukierroksella kipsikäsittelyä kohdennetaan aiempaa tarkemmin vuonna 2022 laajentuneella hankealueella. Kohdennusta tehdään niille alueille, joilla kipsinlevityksen hyödyt vesiensuojelulle ovat suurimmat.

”Arviointi kohdentamisesta on tehty yhdessä ympäristöministeriön ja alueellisten ELY-keskusten vesienhoidon asiantuntijoiden kanssa”, kertoo KIPSI-hankkeen projektipäällikkö Minna Kolari.
Tarkemman kohdentamisen perusteena on vesien- ja merenhoidon suunnittelussa tunnistettu maatalouden kuormituksen aiheuttama paine vesistöihin.

Saaristomeren alueella haku auki kaikille viljelijöille

Sen sijaan Saaristomeren alueella haku avautuu kaikille alueen viljelijöille. Saaristomeren vaikutusalueella tavoitteena on levittää kipsiä vielä noin 25 000 hehtaarille, muilla rannikkoalueilla rahoitusta riittää tällä hetkellä vielä noin 10 000 hehtaarin levittämiseen.

”Alueilla, joilla maatalouden kuormitus ja peltomaan huuhtoutuminen on voimakasta, kuormitusta voidaan kipsin avulla vähentää kustannustehokkaasti ja nopeasti. Kipsin levityksen ohella pelloilla on syytä jatkaa muita vesiensuojelutoimia”, Kolari jatkaa.

Kipsinlevitystä sekä maksutonta tilakohtaista kipsineuvontaa voi hakea aluehallinnon asiointipalvelusta: www.kipsinlevitys.fi . Neuvontaa antaa ProAgria. Kipsin levityksen hoitaa KIPSI-hankkeen kilpailuttama urakoitsija.

Kipsikäsittely on turvallinen vesiensuojelukeino

Kipsikäsittelyn avulla pystytään leikkaamaan SAVE2-hankkeen tuoreen raportin mukaan peltomailta huuhtoutuvan kokonaisfosforin kuormituksesta noin 30 prosenttia ja kiintoaineskuormasta noin puolet. Myös pelloilta tulevan orgaanisen hiilen aiheuttama kuormitus vähenee noin puolella.

Kipsin vaikutus kestää noin viisi vuotta, SAVE2-hankkeen tulosten perusteella mahdollisesti pidempään. Haittoja peltomaalle tai kasvustolle ei ole havaittu.

Kipsin levitetään tavanomaisella peltokalustolla, ja viljelijät ovat olleet tyytyväisiä levitysjälkeen. Kipsin vaikutuksia seurataan KIPSI-hankkeessa vedenlaadun mittauksilla eri puolilla Suomea.