Itämeri.fi on avattu: Suomalainen meritieto koottiin yhteen verkko-osoitteeseen

Itäisellä Suomenlahdella merenpohjalta löytyy muun muassa rakko- ja rihmalevää sekä kaloista kolmipiikkiä. Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki.

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) kertoo, että Itämeri.fi-sivusto on kolmen vuoden suururakan tulos. Eri laitokset ovat keränneet vuosikymmenien aikana valtavasti tietoa ja aineistoja Itämerestä, mutta vain osa siitä on ollut julkisesti saatavilla.

”Uutta palvelua varten meritietoa tuottavat suomalaiset laitokset yhdistivät voimansa, ja nyt se on lopultakin kaikkien merestä kiinnostuneiden saatavilla. Palvelu on kansainvälisestikin merkittävä kokonaisuus”, Kankaanpää iloitsee.

Palvelussa panostettu visuaalisuuteen ja käytettävyyteen

Uudella sivustolla halutaan tuoda Itämeren monet puolet laajempaan tietoisuuteen. Aiemmin tietoja oli vaikea löytää ja saada käyttöön. Lisäksi erilaiset aineistomuodot vaikeuttivat tiedon käyttöä, ja vanhat käyttöliittymät ja nettisivut koettiin vaikeiksi ja aikansa eläneiksi.

”Itämeri.fi-sivustossa olemme panostaneet merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja parempaan käytettävyyteen”, projektikoordinaattori Hanna Piepponen SYKEstä kertoo.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille.

Tutkimusaineistoa vapaaseen käyttöön

Portaalin yhtenä osana on kehitetty datapalvelut Meriaineistot.fi ja Merihavainnot.fi, joiden kautta suurin osa eri laitoksista tuotetuista merellisistä paikkatieto- ja tutkimusaineistoista on avoimesti käytettävissä.

Uusien palveluiden avulla dataa pystyy hakemaan ja lataamaan eri laitosten tietokannoista ja katselemaan kartalla. Esimerkiksi Itämeren seurannoissa kertyvä data on nyt ladattavissa ja merialuesuunnittelun ammattilaisille on kehitetty oma työkalu.

”Itämeri.fi on myös portti suomalaisten tutkimuslaitosten omiin palveluihin ja kansainvälisiin meriaineistojen latauspalveluihin”, sanoo Piepponen.

Tietoa ja materiaaleja opiskelun ja ympäristökasvatuksen tueksi

Opi ja tutki -kokonaisuus tarjoaa tietoa ja materiaaleja merellisen ympäristökasvatuksen tueksi. Kokonaisuuteen kuuluu tietosivusto, jossa oppilaat voivat tutustua itsenäisesti erilaisiin teemoihin. Tarjolla on myös runsaasti opetusmateriaaleja, joita ovat tutkimuslaitosten lisäksi tuottaneet muun muassa ympäristöjärjestöt WWF Suomi ja Luontoliitto sekä mediayhtiöt Yle ja MTV.

Palvelun Itämeri nyt -osio tarjoaa mereltä reaaliaikaista tietoa muun muassa meriveden korkeudesta, sinilevätilanteesta ja laivaliikenteestä. Palveluun kuuluu myös kuvapankki, jonka valokuvat ovat paitsi katsottavissa myös vapaasti käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Yksi osa palvelua on alkuvuodesta 2019 julkaistu merellä liikkujan kartta Meriopas.fi. Mobiilikäyttöön optimoitu ja reaaliaikaista meritietoa tarjoava Meriopas.fi on kehitetty suuren yleisön käyttöön, esimerkiksi veneilijöille ja retkeilijöille. Meriopas kertoo esimerkiksi Itämerestä löydettyjen hylkyjen sijainnit.

Palvelu käytettävissä suomeksi sekä ruotsiksi ja myöhemmin myös englanniksi

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on aluksi käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi, myöhemmin myös englanniksi.

Itämeri.fi verkossa

Pinnanalaista merimaisemaa Suomenlahdelta. Kuva: Metsähallitus/Juho Lappalainen.