Vapaa-ajankalastuksen Oma kala -palvelun rakentaminen alkaa – tavoitteena parantaa kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa

Oma kala -palvelun avulla on tarkoitus kerätä laadukasta tietoa kalansaaliista. Tietoa käytetään kalakantojen kestävän käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Se tarjoaa tietoa myös kalastajille. Kuva: Jaana Vetikko.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Luonnonvarakeskukselle 0,9 miljoonan euron määrärahan Kalatalouden tieto- ja suunnittelujärjestelmä -hankkeeseen. Tavoitteena on rakentaa vapaa-ajankalastajille helppokäyttöinen sähköinen asiointipalvelu, jonka avulla kerätään keskitetysti laadukasta tietoa kalansaaliista.

Oma kala -palvelun avulla saatavat kalastustiedot tulevat tutkimuskäyttöön. Tietoa käytetään kalakantojen kestävän käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Palvelu tarjoaa tietoa myös kalastajille.

”Laadukkaan kalastustiedon avulla voidaan parantaa kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa”, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Keskittyy vaelluskaloihin

Vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitusjärjestelmän kehittäminen keskittyy vaelluskaloihin. Asiakaslähtöisen Oma kala -palvelun aikaansaamiseksi palvelua käyttävien sidosryhmien toivotaan osallistuvan palvelun kehittämistyöhön.

Luonnonvarakeskus vastaa hankkeen koordinoinnista ja järjestelmäkehitystyöstä. Saalisilmoitusjärjestelmän osia pilotoidaan Tornionjoella kesällä 2020. Myöhemmin järjestelmä on laajennettavissa koko maan kattavaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää tietojärjestelmähankkeen rinnalle lainsäädäntöhankkeen, joka määrittelee järjestelmän puitteet ja mahdollistaa käyttöönoton.