Kiurujoen Runnin Saarikoskeen rakenteilla kalatie – nykyinen täydellinen nousueste voidaan jatkossa ohittaa

Kalatien uoman kaivaminen on edennyt odotettua nopeammin. Kaivuutyötä ei tehdä virkistyskaudella kesällä. Kuva: Jussi Härkönen/Pohjois-Savon ELY-keskus.

Kiurujoen Runnin Saarikoskeen rakennetaan säännöstelypadon yhteyteen kalannousun mahdollistava kalatie. Nykyinen pato on kaloille täydellinen nousueste, joka voidaan kalatien ansiosta jatkossa ohittaa.

Tuleva kalatie on valmistuttuaan kaikkiaan 90 metriä pitkä uoma, joka muodostuu yläosan 20 metriä pitkästä teknisestä betonirakenteisesta kalatieosasta ja alaosan 70 metriä pitkästä luonnonpuromaisesta osuudesta. Työmaa jatkuu alueella lokakuun loppuun asti.

Pohjois-Savon ELY-keskus omistaa Saarikosken säännöstelypadon, jonka avulla se säännöstelee Kiuruveden vedenkorkeutta. ELY-keskus haki joitakin vuosia sitten muutosta Kiuruveden säännöstelyn vesilupaan ja samalla lupaa Kiurujoen ruoppaamiseen.

Selvitys: kalatie paras vaihtoehto

Uuden, vuoden 2020 keväällä annetun vesilupapäätöksen yhteydessä aluehallintovirasto velvoitti padon omistajaa rakentamaan kalatien tai päivittämään olemassa olevia kalatalousvelvoitteita toteuttamalla jonkin muun kalatalousvelvoitteen.

Kiurujoen Saarikosken kalatien rakentamisesta on tehty esiselvitys, jossa on tutkittu erilaisten kalataloudellisten kunnostustoimien vaikuttavuutta, toteutettavuutta ja hyväksyttävyyttä. Selvityksen perusteella kalatie on paras vaihtoehto, jonka toteuttamisesta ELY ja osakaskunnat päättivät.

”On hienoa, että nykyinen täydellinen nousueste voidaan jatkossa ohittaa kalatien kautta ja näin osaltaan lisätään alueen vesiluonnon monimuotoisuutta sekä vesieliöiden esteetöntä liikkumista”, sanoo vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Työmaalla on vaikutuksia liikkumiseen lokakuun 2024 loppuun asti

Pohjois-Savon ELY-keskus aloitti Saarikosken kalatien rakennuttamisen viikolla kahdeksan. Urakan arvioitu kesto on lokakuun 2024 loppuun. Työmaatie rakennetaan pienvenekanavan yli Saarikoskentien puolelta. Tämän reitin kautta tapahtuu suurin osa urakan aikaisesta raskaasta liikenteestä.

Yksittäisiä materiaalitoimituksia voidaan tuoda myös Neulatammentien kautta. Urakan ajaksi työmaa-alue aidataan ja jalankulku padon yli saareen estyy.