Uraauurtava ankeriasselvitys Vantaanjoelta – kesä-lokakuussa 2023 havaittiin yli 200 kutuvaellukselle lähtevää ankeriasta

Kesä-lokakuussa 2023 Vantaanjoesta havaittiin yli 200 kutuvaellukselle lähtevää ankeriasta. Kuvituskuva.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys tutki vuoden 2023 aikana Vantaanjoen ankeriaskantaa ja kutuvaellukselle joesta lähtevien ankeriaiden määrää yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin Vantaanjoella tehty.

Yhdistys arvioi ankeriaiden määrää kaikuluotainlaskennan avulla, ja tuotti samalla tietoa Vantaanjoen vesistöön nousevien lohikalojen määristä ja vaellusajankohdista.

Kaikuluotaintutkimus ajoittui kesä-lokakuulle 2023. Sinä aikana havaittiin yli 200 kutuvaellukselle lähtevää ankeriasta. Tästä luvusta puuttuu vielä ennen kesäkuuta vaeltaneiden kalojen määrä. Toinen merkittävä tutkimustulos oli, että kookkaat, mahdollisesti luonnonkannasta peräisin olevat lohikalat nousevat Vantaanjokeen suurelta osin jo kesän aikana.

Vaikka vesiensuojeluyhdistyksen ja LUKEn pilottihankkeeseen sisältyi jonkin verran teknisiä haasteita, tekevät pitkä ja runsas ankeriaiden istutushistoria yhdessä aktiivisten vesivoimaloiden puuttumisen kanssa Vantaanjoen vesistöstä mielekkään alueen tutkia ankeriaskantoja jatkossakin.

Vantaanjoen vaelluskalojen luotaus -hankkeen loppuraportti