Pitkäjänteinen työ Saaristomeren hyväksi saa uutta pontta – valuma-alueen hajakuormitus halutaan pois HELCOMin hot spot -listalta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta. Kuva: Kaija Joki-Sipilä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään mahdollisuuksia poistaa Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus Itämeren suojelukomission HELCOMin ns. hot spot-listalta.

Hallitus teki huhtikuun lopulla päätöksen Saaristomeri-ohjelmasta vuosille 2021–2027 ja ohjelmalle perustettavasta seurantaryhmästä. Saaristomeri on ainutlaatuinen ja sen kuntoon saattaminen on merkittävää paitsi kansallisesti myös koko Itämeren tasolla. Saaristomeri-ohjelman ensimmäinen askel on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima hot spot -hanke.

Nykytoimien arviointi ja tiekartta esteiden ratkaisemiseksi

Hot spot -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä Suomen ainoan hot spotin poiston näkökulmasta. Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan vesiensuojelutyön pullonkauloja, jotka hankaloittavat ravinnekuormituksen vähentämistä.

Kolmannessa vaiheessa luodaan tiekartta pullonkaulojen ratkaisemiseksi ja hajakuormituksen hillitsemiseksi. Tiekarttaa toteutetaan Saaristomeri-ohjelmassa vuoteen 2027 asti. Tunnistetuilla pullonkauloilla sekä tiekartalla pyritään vaikuttamaan kansallisiin vesiensuojelusuunnitelmiin, kuten vesienhoitosuunnitelmaan ja yhteisen maatalouspolitiikan suunnitelmaan.

Kaikkien panosta tarvitaan

”ELY-keskus on pitkään kantanut huolta Saaristomerestä. Alueella on tehty paljon maatalouden vesiensuojelutyötä tilanteen parantamiseksi. Tahtoa vesiensuojeluun on, mutta käytettävissä olleet keinot eivät ole riittäneet. Hallitukselta asialle nyt saatu tuki on ilahduttava ja merkittävä.”, yksikön päällikkö Mirja Koskinen sanoo.

”Saaristomeren eteen tehtävässä työssä tarvitaan kaikkien panosta. Hot spot -hanke toteutetaan yhteistyössä MTK-Varsinais-Suomen, SLC Åbolandin, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeren kanssa”, Koskinen jatkaa.

Viljelijät keskeisessä asemassa

Viljelijät ja heidän tekemänsä vesiensuojelutyö on keskeistä. MTK-Varsinais-Suomi toimii hankkeessa yhteistyökumppanina viljelijöiden suuntaan. Lisäksi toivotaan alueen yrittäjien, järjestöjen sekä maatalouden ja vesiensuojelun toimijoiden osallistumista hankkeeseen.

Suomen ympäristökeskus tuo hankkeeseen ajankohtaisia arviointeja Saaristomeren tilasta ja siihen kohdistuvasta hajakuormituksesta. Luonnonvarakeskus puolestaan tuottaa tietoa alueen maataloudesta ja tähänastisista maatalouden vesiensuojelutoimista.