Ideoita Itämeren tilan parantamiseksi palkittiin – kalankasvatuksen ympäristövaikutukset satelliittiseurantaan

Kannan Selvan ja Antti Kinnunen esittelivät Vaasan yliopiston opiskelijoiden voittoisan ehdotuksen Sustainable urban planning -haasteeseen, jossa keskiössä olivat merellsen kaupunkisuunnittelun tarpeet.

Turku Science Park Oy:n, Ilmatieteenlaitoksen ja Turun yliopiston yhteinen WeSeaChallenge -kilpailu on palkinnut kolme innovatiivista ehdotusta, joissa satelliittidataa hyödyntämällä parannetaan Itämeren tilaa. Voittajajoukkueet tulivat Turun ja Vaasan yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta.

Kumppaneina ja haasteiden asettajina kilpailussa toimivat Nordic Trout Ab, Suomen kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki ja Itämerihaaste. Teknistä tukea tiimeille tarjosi Sofokus Oy.

Lokakuusta joulukuun alkuun kestäneessä kilpailussa etsittiin ratkaisuja kestävään kalankasvatukseen ja kaupunkisuunnitteluun sekä suojelutoimenpiteiden parempaan suunnitteluun. Suomen Kalankasvattajaliiton ja Nordic Troutin haasteessa ”Sustainable aquaculture” haettiin satelliittidatasta apua kalankasvatuksen ympäristövaikutusten seurantaan.

Satelliittidataa ja mittauspoijujen tietoja yhdessä

Neljän tuhannen euron voittopalkinnon nappasi Turun yliopiston ohjelmistotekniikan, fysiikan ja maantieteen opiskelijoista koostunut Tech Trout -tiimi, joka ehdotti seurantaan uutta toteutustapaa, joka on reaaliaikaisempi ja helpompi kuin olemassa olevat ratkaisut. Ehdotuksessa hyödynnetään satelliittidataa yhdessä mittauspoijujen tuottaman tiedon kanssa.

”Teimme ehdotuksemme osana Capstone-projektityöskentelyn kurssia. Teimme suunnitelman eteen paljon töitä, ja voitto on vahvistus sille, että olemme edenneet oikein. Voimme lähteä hyvillä mielin joululoman viettoon. Kurssi kuitenkin jatkuu keväällä ja silloin tarkoituksena on viedä suunnitelma toteutukseen”, iloitsi Ari Mäkeläinen Tech Trout -tiimistä.

Kalankasvattajaliittokin tyytyväinen kilpailun antiin

Kalankasvattajaliitto oli tyytyväinen kilpailun antiin. Sen mukaan kaikki kolme ehdotusta olivat hyviä, mutta kaikissa oli myös pieniä puutteita.

”Tech Troutin ehdotuksessa arvostin erityisesti tiimin jo tekemää ennakkotestausta”, kertoo Suomen Kalankasvattajaliiton edustajana palkintoraadissa istunut puheenjohtaja Irja Skyten-Suominen.

Kahden muuta tiimiä sai suunnitelmiensa jatkokehittelyn tueksi kutsun osallistua ensi vuonna Turku Science Park Oy:n startup-yrityksille ja -yritysaihioille tarkoitettuun SpaceUP-kiihdytysohjelmaan.

Luotettavampaa tietoa esimerkiksi rehevöitymisestä

Uudenkaupungin kaupungin haasteessa ”Sustainable urban planning” keskiössä olivat merellisen kaupunkisuunnittelun tarpeet. Vaasan yliopiston opiskelijoista koostunut tiimi hyödynsi ratkaisussaan koneoppimista satelliittidatan käsittelemiseen niin, että se antaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa meriympäristön muutoksista, esimerkiksi rehevöitymisestä. Vaasalaisopiskelijat kuittasivat itselleen 2000 euron palkintorahat.

Kolmannen haasteen tarjonnut Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaaste palkitsi Aalto-yliopiston opiskelijoista koostuneen BalticConnect-tiimin. ”Clean, productive and shared Baltic Sea” -haasteessa tuli laatia ehdotus siitä, miten Itämerihaaste voisi tehokkaammin viestiä toiminnastaan ja suunnata Itämeren suojelutoimenpiteitä hyödyntäen avointa satelliittidataa.

Ratkaisuehdotus oli verkkoalusta, jossa suojelutoimenpiteet ja satelliittidatasta saatavat ympäristötiedot ovat helposti nähtävillä. BalticConnect-tiimi palkittiin ehdotuksestaan 2500 euron rahapalkinnolla.