Siuntionjoen kunnostushankkeesta lupaavia tuloksia – sähkökoekalastuksissa havaittiin runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia

Siuntion keskustan läpi virtaavalla Brännmalmsbäckenillä jatkettiin vuonna 2019 alkaneita kunnostustöitä. Kuva: LUVY.

Viime vuonna Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hankkeessa parannettiin vesieliöiden, varsinkin taimenen lisääntymis- ja elinoloja 400 uomametrin matkalla. Lisäksi kaloille avattiin vaellusyhteys useiden kilometrien mittaiseen lähdepitoiseen puroverkostoon Siuntionjoen alaosalla.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteutti virtavesikunnostuksia sekä koneellisesti että käsitöinä. Koneellisia kunnostuksia toteutettiin neljällä kohteella Siuntionjoen sivu-uomissa. Käsitöinä tehdyt kunnostukset toteutettiin talkoovoimin kolmella kohteella.

Kunnostuksissa palautettiin uomaan sieltä aikanaan suoristus- ja perkuutöiden yhteydessä poistettua kivimateriaalia sekä luotiin ulkopuolelta tuodulla soralla taimenille kutualueita poishuuhtoutuneiden soraikoiden tilalle. Osassa kohteista myös puu- ja kivimateriaalilla toteutetut eroosiosuojaukset olivat keskeisessä roolissa.

Myös nousuesteitä poistettiin

Vuoden 2020 kaksi viimeistä kunnostusta toteutettiin lokakuun alussa Kirkkojoen latvapurolla Munkkaanojalla sekä Siuntionjoen alaosan lähdepitoisella sivupurolla. Munkkaanojalla luotiin taimenelle kutusoraikoita juuri alkavaa kutua varten sekä tehtiin eroosiosuojauksia romahtaviin penkereisiin.

Siuntionjoen alaosalla pienellä sivupurolla romahtanut siltarumpu vaihdettiin uuteen merialumiiniseen putkeen. Rummun poiston yhteydessä poistettiin läheinen puroa padottava työmaatien rumpu sekä uoman alaosalta haljennut munkkipato, joka esti täysin isompien kalojen nousun puroon.

Sähkökoekalastuksista lupaavia tuloksia

Syksyn sähkökoekalastuksissa saatiinkin jo lupaavia tuloksia kunnostusten onnistumisesta. Keväällä vaihdettuun ja kivillä pohjustettuun Kivikoskenpuron suojaisaan siltarumpuun oli uinut runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia.

Myös Lempansinkosken kunnostusalueelle oli uinut runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia – aiemmin alueella on viihtynyt lähinnä yksittäisiä vanhempia taimenia.

”Sopivien kutusoraikoiden puute on Kirkkojoen alueella ollut merkittävä tekijä taimenen lisääntymisen onnistumisessa ja tulevat vuodet kertovat, vaikuttaako kunnostusten yhteydessä lisätty sora poikasmääriin”, sanoo hankkeen virtavesikunnostuksista vastaava Joonas Tammivuori.

Hankkeella on laaja rahoituspohja

Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hanke jatkaa tulevina vuosina ennallistamis- ja vaellusesteiden purkutyötä koko Siuntionjoen vesistöalueella. Hankkeen tavoitteena on elinvoimainen ja vapaana virtaava vaellusesteetön Siuntionjoki. Hanke on osa Siuntiojoki 2030 -vesistövisiota, jota rahoittavat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020.

Sähkökoekalastuksissa havaittiin, että keväällä vaihdettuun ja kivillä pohjustettuun Kivikoskenpuron siltarumpuun oli uinut runsaasti taimenen kesänvanhoja poikasia. Kuva: LUVY.