Erävalvontaraportti: kalastajat, metsästäjät ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia – vain maastoliikenteessä paljastuneet rikkeet jatkoivat kasvuaan

Kalastajat, metsästäjät ja retkeilijät olivat tuoreen erävalvontaraportin mukaan viime vuonna aiempaa lainkuuliaisempia. Esimerkiksi vaikka kalastus lisääntyi valtion mailla viidenneksen, niin samalla havaittujen rikkeiden osuus laski. Kuva: Jaana Vetikko.

Metsähallituksen erävalvonnan vuosi 2020 oli vilkas, kun metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn suosio kasvoi selvästi. Silti rikkeiden määrä laski yli kolmen prosenttiyksikön verran. Erävalvonta teki yli 8 700 tarkastusta, joista 6,6 prosentissa paljastui erilaisia rikkeitä.

Luvut selviävät tuoreesta vuoden 2020 erävalvontaraportista, joka kuvaa eränkäynnin luvallisuutta ja laillisuutta valtion alueilla.

Ainoastaan maastoliikenteessä paljastuneet rikkeet jatkoivat kasvuaan. Yli 27 prosenttia tarkastetuista henkilöistä oli liikkeellä ajokillaan ilman maanomistajan lupaa tai syyllistyi muihin rikkeisiin. Lisääntyviä luvattomia ilmiöitä ovat niin sanottu syvänlumenkelkkailu reittien ja urien ulkopuolella sekä marjastus tai sienestys luvattomasti mönkijällä syksyisin.

Kalastus valtion mailla lisääntyi viidenneksen

Kalastus lisääntyi viime vuonna valtion alueilla viidenneksen. Samalla rikkeiden osuus laski. Noin joka kymmenes kalastaja oli liikkeellä ilman kalastonhoitomaksua tai kalastuslupaa tai syyllistyi muihin rikkeisiin, kuten pyydysten puutteellisiin merkintöihin.

Erävalvontaa lisättiin luonnonsuojelualueilla, sillä myös retkeilyn suosio kasvoi poikkeuksellisena vuonna. Rikkeiden osuus tarkastuksista laski 6,3 prosenttiin. Tyypillisin luonnonsuojelurike oli alueen järjestyssääntöjen rikkominen: retkeilijät tekivät nuotioita luvattomille paikoille tai liikkuivat rajoitusalueilla.

Metsästäjien asiat olivat jälleen verrattain hyvässä kunnossa: 96,7 prosenttia metsästäjistä selvisi puhtain paperein. Osa oli liikkeellä ilman lupaa tai syyllistyi muihin rikkeisiin, kuten lyijyhaulien käyttöön vesilinnustuksessa.