Avohakkuut voimistavat metsäojitusten haitallisia vaikutuksia puroluonnon monimuotoisuuteen

Avohakkuut ja metsäojitus ovat tuoreen tutkimuksen tulosten perusteella huono yhdistelmä vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta. Kuva: Jussi Jyväsjärvi

Avohakkuu ja kunnostusojitus vallalla olevina metsänkäsittelytoimenpiteinä heikentävät vesiluonnon monimuotoisuutta eivätkä siten edistä metsien ekologisesti kestävää käyttöä, selviää Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta yhteistutkimuksesta.

Laajaan virtavesiaineistoon perustuvat uuden tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä metsäojitukset että avohakkuut vähentävät virtavesieliöiden, kuten koski- ja päivänkorentojen, monimuotoisuutta ja runsautta.

Voimakkaimmat vaikutukset havaittiin pienissä latvapuroissa, joiden valuma-alueella yhdistyivät sekä ojitus että hakkuu. Tutkimus on ensimmäinen, joka osoittaa metsän hakkuiden voimistavan ojitusten haitallisia vaikutuksia vesiluonnon monimuotoisuuteen.

Tulokset täydentävät viime vuosien tutkimustietoa

Uudet tulokset täydentävät viime vuosien tutkimuksia, joissa metsätalouden toimenpiteillä on osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöihin sekä vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin.

Tutkimus julkaistaan toukokuun aikana Journal of Applied Ecology -lehdessä. Tutkimuksen rahoittivat Freshabit LIFE IP, Suomen Akatemia ja NordForsk (BIOWATER-huippuyksikkö).

Artikkeli