Luke: Kuha ohitti muikun ja nousi sisävesien arvokkaimmaksi saalislajiksi 2020 – saalismäärällä mitaten särki kolmanneksi merkittävin saalislaji

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2020 saaliiksi sisävesiltä 5,3 miljoonaa kiloa kalaa. Saalis oli reilut miljoona kiloa pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta yhtä suuri kuin kaksi vuotta sitten.

Luonnonvarakeskus (Luke) uutisoi nettisivuillaan lisäksi, että rapusaalis oli 774 000 rapua, mistä lähes kaikki oli täplärapua. Sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvo oli 15,4 miljoonaa euroa, mikä on lähes kaksi miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Luken sisävesien kaupallisen kalastuksen vuoden 2020 saalistilastosta.

Muikun saalismäärä 2000-luvun pienin

Kuhasaalis kasvoi edelleen hieman edellisen vuoden ennätysmäärästä, ja kuha oli nyt ensimmäistä kertaa arvoltaan sisävesien tärkein laji. Yhteensä kuhaa kalastettiin 0,91 miljoonaa kiloa, ja suurimmat saaliit pyydystettiin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

”Muikun saalismäärä oli 2,1 miljoonaa kiloa, joka on 2000-luvun pienin saalis. Saaliin määrällä mitattuna kolmanneksi merkittävin laji oli särki, jonka saalis oli 0,65 miljoonaa kiloa, kertoo yliaktuaari Mika Rahikainen Lukesta.

Täplärapusaaliin arvo kolmanneksi korkein

Muikku on ollut sisävesien tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan, mutta vuonna 2020 kuhasaaliin arvo ylitti muikun arvon, vaikka myös muikunmädin arvo otetaan huomioon. Kuhasaaliin arvo oli 5,7 ja muikun 5,0 miljoonaa euroa, josta mädin osuus oli 0,1 miljoonaa euroa.

Yhdessä nämä kaksi lajia muodostivat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin arvosta. Saaliin arvo lasketaan kalastajien saaman arvonlisäverottoman hinnan ja saaliin määrän tulona.

Täplärapu oli sisävesien kolmanneksi tärkein saalisresurssi, arvoltaan 927 000 euroa. Täplärapusaalis notkahti hieman vuonna 2018, mutta kasvoi sen jälkeen kahtena vuonna, ja oli 766 000 kappaletta vuonna 2020. Jokirapusaalis oli enää noin 8 000 kappaletta.

Myös siika, ahven, särki ja hauki edelleen tärkeitä saalislajeja

Siika (877 000 euroa), ahven (711 000 euroa), särki (569 000 euroa) ja hauki (561 000 euroa) ovat edelleen tärkeitä saalislajeja. Kaikkien saaliiden määrä ja arvo pieneni 10–25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Saaliiden vaihtelu vuosien välillä on tyypillistä. Näiden lajien saaliissa on kuitenkin ollut nouseva kehityssuunta viiden vuoden aikana.

Tarkemmat tiedot tilastosta löytyvät stat.luke.fi -palvelusta.

Tilastotietokannasta on saatavissa saalistietoja vuodesta 1962 alkaen.